Nawigacja za pomocą klawiatury i ułatwienia dostępu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Firma Esri jest zaangażowana w tworzenie technologii ułatwień dostępu i prace nad ulepszaniem korzystania z produktów firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz w warunkach ograniczeń sytuacyjnych. Aplikacja Insights obsługuje zarówno nawigację za pomocą klawiatury, jak i czytniki zawartości ekranu. Nawigacja za pomocą klawiatury może być również powiązana z innymi rodzajami technologii wspomagających lub interfejsami nawigacyjnymi.

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, dzięki którym można w alternatywny sposób wykonywać polecenia, które zwykle byłyby uruchamiane przy użyciu myszy. W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe i powiązane z nimi funkcje, których można używać do nawigowania po interfejsie użytkownika aplikacji Insights.

Skróty klawiaturoweFunkcja

Karta:

Notatka:

Aby umożliwić nawigację z użyciem klawisza Tab w przeglądarce Safari, należy zaznaczyć opcję Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony w ustawieniu Dostępność.

Przechodzenie między sekcjami. Na przykład przechodzenie między kartami na stronie.

Shift+Tab

Przechodzenie wstecz między sekcjami w obrębie komponentu.

Klawisze strzałek

Nawigowanie w ramach sekcji, w tym między kartami, elementami menu i opcjami menu rozwijanych.

Shift+klawisze strzałek

Aktywowanie kolejnych kart.

Enter lub spacja

Zaznaczanie podświetlonego komponentu strony. Na przykład wybieranie elementu, rozwijanie menu, wybieranie przycisku opcji lub włączanie pola wyboru.

Esc

Zamykanie okna dialogowego, menu lub okna.

Home lub End

Przechodzenie do pierwszego lub ostatniego elementu w kontenerze.

Page Down lub Page Up

Przewijanie do góry lub dołu strony.

f

Przenoszenie karty do przodu na stronie.

Notatka:

Jeśli aktywne jest pole tekstowe, takie jak tytuł, etykieta osi lub karta tekstu i multimediów, należy użyć klawiszy Esc+f, aby wyjść z pola tekstowego, zanim przeniesie się kartę do przodu.

b

Wysyłanie karty do tyłu na stronie.

Notatka:

Jeśli aktywne jest pole tekstowe, takie jak tytuł, etykieta osi lub karta tekstu i multimediów, należy użyć klawiszy Esc+b, aby wyjść z pola tekstowego, zanim przeniesie się kartę do tyłu.

Shift+Strzałka w górę lub Shift+Strzałka w dół

Przeniesienie wybranego zestawu danych w górę lub w dół na panelu danych.

Czytniki zawartości ekranu

Aplikacja Insights obsługuje następujące czytniki zawartości ekranu:

  • Microsoft Narrator
  • VoiceOver
  • JAWS
Notatka:

Zalecane jest korzystanie z czytnika zawartości ekranu wbudowanego w system operacyjny (Narrator w systemie Windows lub VoiceOver w systemiemacOS).

Zasoby

Więcej informacji o przestrzeganiu przez firmę Esri wytycznych dotyczących ułatwień dostępu zawiera Raport o ułatwieniach dostępu dla produktu.

Informacje prawne na temat zaangażowania firmy Esri w opracowywanie technologii ułatwień dostępu można znaleźć w sekcji Informacje prawne o ułatwieniach dostępu firmy Esri.