Instalowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Insights in ArcGIS Enterprise

Do zainstalowania i skonfigurowania aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise wymagane są wyższe uprawnienia w środowisku wdrażania.

Aby uruchomić instalację, na tym samym komputerze lub na oddzielnych komputerach w środowisku rozproszonym musi być zainstalowane co najmniej oprogramowanie Portal for ArcGIS i serwer ArcGIS Server. Do obsługi aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wymagane jest pełne podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Program instalacyjny wykrywa, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Portal for ArcGIS lub serwer ArcGIS Server, a następnie instaluje odpowiedni składnik aplikacji Insights. Jeśli nie zostanie wykryte oprogramowanie Portal for ArcGIS ani serwer ArcGIS Server, program zostanie zamknięty.

Notatka:

W przypadku wdrożenia na jednym komputerze program instalacyjny wystarczy uruchomić tylko jeden raz. Jeśli oprogramowanie Portal for ArcGIS jest skonfigurowane w trybie wysokiej dostępności, należy uruchomić program instalacyjny na obu komputerach portalu. Jeśli serwer hostujący jest złożony z wielu komputerów, należy uruchomić program instalacyjny na wszystkich komputerach serwera hostującego.

Windows

Następujące sekcje zawierają informacje o pobieraniu, instalowaniu i odinstalowywaniu aplikacji Insights w systemie Windows:

Pobieranie pakietu instalacyjnego

W programie instalacyjnym Insights in ArcGIS Enterprise dostępne są dwa składniki instalacji:

 • Aplikacja kliencka Insights w oprogramowaniu Portal for ArcGIS
 • Komponent ArcGIS Server aplikacji Insights

Wykonaj następujące czynności, aby pobrać pakiet instalacyjny dla aplikacji Windows:

 1. Zaloguj się w witrynie My Esri za pomocą danych logowania konta Esri, które jest powiązane z Twoim numerem klienta.
 2. Przejdź do obszaru Moja instytucja i kliknij opcję Do pobrania.

  Wyświetlone zostaną wszystkie elementy oprogramowania dostępne do pobrania (w zależności od numeru klienta).

 3. Znajdź wśród produktów aplikację ArcGIS Insights.

  Domyślnie wybierana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby potwierdzić, które wersje są zgodne z Twoim wdrożeniem, zapoznaj się z tematem Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise.

 4. W razie potrzeby zmień numer wersji i kliknij opcję Wyświetl pobrane.
 5. Przejrzyj informacje o wersji i języku w oknie dialogowym Pobierz. W razie potrzeby zmień język pobieranego oprogramowania.
 6. W menu Komponenty produktu na karcie Pobieranie komponentów znajdź pozycję ArcGIS Insights (Windows).
 7. Kliknij przycisk Pobierz.

  Pakiet instalacyjny jest pobierany i zapisywany w folderze domyślnym przeglądarki (na przykład Pobrane).

  Jeśli chcesz wyświetlić zainstalowaną pomoc w obsługiwanym języku innym niż angielski, musisz także pobrać i zainstalować pakiet językowy systemu pomocy.

 8. Opcjonalnie: na karcie Pobieranie komponentów w menu Pakiety językowe znajdź pozycję Pakiet językowy systemu pomocy aplikacji ArcGIS Insights (Windows) i kliknij opcję Pobierz.

Program instalacyjny jest teraz gotowy do uruchomienia.

Uruchamianie programu instalacyjnego

Notatka:

Połączenia SharePoint, OneDrive i Jupyter Kernel Gateway są domyślnie włączone. Istnieje możliwość wyłączenia tych połączeń w Twojej instytucji podczas procesu instalacji.

Użytkownik zostanie domyślnie zapisany do Programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri podczas instalacji aplikacji Insights. Możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie procesu instalacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak działa program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri dla aplikacji ArcGIS Insights.

Aby uruchomić program instalacyjny, wykonaj następujące czynności w systemie Windows:

 1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie dwukrotnie kliknij plik setup.exe.
 2. Podczas instalacji przeczytaj treść umowy licencyjnej i zaakceptuj jej warunki lub zamknij okno kreatora, jeśli nie wyrażasz na nie zgody.
 3. Opcjonalnie: W oknie Ustawienia zabezpieczeń usuń zaznaczenie pól, aby wyłączyć połączenia SharePoint, OneDrive i Jupyter Kernel Gateway, jeśli w Twojej organizacji niezbędne jest wyłączenie tych połączeń.
 4. Opcjonalnie: W oknie dialogowym Wszystko gotowe do zainstalowania programu usuń zaznaczenie pola Kliknij tutaj, aby uczestniczyć w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri. (Zalecana) rezygnacja z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri. Zapisanie do programu jest zalecane jako pomoc w poprawie satysfakcji użytkowników.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj.
  Program instalacyjny wykrywa na komputerze komponent oprogramowania ArcGIS Enterprise (Portal for ArcGIS, ArcGIS Server lub oba te komponenty), a następnie instaluje odpowiednie składniki.
  Notatka:

  W ramach procesu instalacji oprogramowanie Portal for ArcGIS i serwer ArcGIS Server są automatycznie restartowane.

W przypadku środowiska rozproszonego należy przeprowadzać instalację do czasu, gdy aplikacja kliencka zostanie zainstalowana na komputerze z portalem (lub dwóch komputerach w przypadku wdrożenia w trybie wysokiej dostępności), a komponent serwera (zawierający usługi aplikacji Insights) zostanie zainstalowany na każdym komputerze z serwerem ArcGIS Server w witrynie ArcGIS Server.

Notatka:

W środowisku rozproszonym ważne jest, aby uruchomić etapy instalacji na obu komputerach, z portalem i z serwerem. Jeśli instalacje nie zostaną uruchomione na wszystkich komputerach, aplikacja Insights nie zostanie poprawnie zainstalowana.

Używane są następujące domyślne katalogi instalacyjne:

 • C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps — aplikacja kliencka portalu
 • C:\Program Files\ArcGIS\Server — komponent serwera

Instalowanie pakietu pomocy (opcjonalne)

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise umożliwia dostęp do pomocy offline (pomoc zainstalowana). Angielska wersja pomocy jest instalowana wraz z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise. Osobno można zainstalować pakiet językowy zapewniający dostęp do pomocy zainstalowanej we wszystkich obsługiwanych językach.

Aby zainstalować pakiet językowy pomocy do aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny pakietu językowego, a następnie dwukrotnie kliknij plik ArcGIS_Insights_Help_LP_Windows.exe.

  Jeśli nie masz pliku instalacyjnego na komputerze, wykonaj czynności opisane w sekcji Pobieranie pakietu instalacyjnego i przejdź do czynności 8.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora, aby uruchomić instalację.

Odinstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Aby odinstalować aplikację Insights, wykonaj następujące czynności w systemie Windows:

 1. Otwórz Panel sterowania i kliknij pozycję Programy i funkcje.
 2. Z listy Programy wybierz zainstalowaną na komputerze wersję aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.
 3. Wybierz polecenie Odinstaluj/Zmień, aby odinstalować oprogramowanie Insights in ArcGIS Enterprise.
  Notatka:

  W ramach procesu odinstalowania oprogramowanie Portal for ArcGIS i serwer ArcGIS Server są automatycznie restartowane.

 4. Jeśli pracujesz w środowisku rozproszonym, powtórz etapy odinstalowywania na wszystkich komputerach z oprogramowaniem Portal for ArcGIS i serwerem ArcGIS Server.

Linux

Następujące sekcje zawierają informacje o pobieraniu, instalowaniu i odinstalowywaniu aplikacji Insights w systemie Linux:

Pobieranie pakietu instalacyjnego

Pakiet instalacyjny zawiera następujące kluczowe pliki:

 • Insights-<version-number>.portal.tgz – klient internetowy aplikacji Insights w portalu
 • Insights-<version-number>.server.tgz — wymagane usługi aplikacji Insights dla witryny serwera ArcGIS Server.
 • Insights-Setup.sh — skrypt poleceń służący do włączania instalacji dyskretnej wskazanych powyżej usług i internetowej aplikacji klienckiej

 1. Zaloguj się w witrynie My Esri za pomocą danych logowania konta Esri, które jest powiązane z Twoim numerem klienta.
 2. Przejdź do obszaru Moja instytucja i kliknij opcję Do pobrania.

  Wyświetlone zostaną wszystkie elementy oprogramowania dostępne do pobrania (w zależności od numeru klienta).

 3. Znajdź wśród produktów aplikację ArcGIS Insights.

  Domyślnie wybierana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby potwierdzić, które wersje są zgodne z Twoim wdrożeniem, zapoznaj się z tematem Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise.

 4. W razie potrzeby zmień numer wersji i kliknij opcję Wyświetl pobrane.
 5. Przejrzyj informacje o wersji i języku w oknie dialogowym Pobierz. W razie potrzeby zmień język pobieranego oprogramowania.
 6. W menu Komponenty produktu na karcie Pobieranie komponentów znajdź pozycję ArcGIS Insights (Linux).
 7. Kliknij przycisk Pobierz.

  Pakiet instalacyjny jest pobierany i zapisywany w folderze domyślnym przeglądarki (na przykład Pobrane).

 8. Opcjonalnie: na karcie Pobieranie komponentów w menu Pakiety językowe znajdź pozycję Pakiet językowy systemu pomocy aplikacji ArcGIS Insights (Linux) i kliknij opcję Pobierz.

Program instalacyjny jest teraz gotowy do uruchomienia.

Uruchamianie programu instalacyjnego

Notatka:

Połączenia SharePoint, OneDrive i Jupyter Kernel Gateway są domyślnie włączone. Istnieje możliwość wyłączenia tych połączeń w Twojej instytucji podczas procesu instalacji.

Użytkownik zostanie domyślnie zapisany do Programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri podczas instalacji aplikacji Insights. Możesz zrezygnować z uczestnictwa w tym programie podczas instalacji lub poprzez zaktualizowanie pliku ustawień po jej zakończeniu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak działa program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri dla aplikacji ArcGIS Insights.

Aby uruchomić program instalacyjny, wykonaj następujące czynności w systemie Linux:

 1. Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Notatka:

  Instalacja aplikacji Insights jako użytkownik z uprawnieniami administratora nie jest obsługiwana.

 2. Użyj składni ./Insights-Setup.sh, aby uruchomić instalację domyślną. Aby dostosować instalację, można również dołączyć następujące opcje składni:
  • ./Insights-Setup.sh -h — wyświetl opcje dostępne podczas instalacji. Ta komenda nie uruchamia programu instalacyjnego.
  • ./Insights-Setup.sh -e no (krótki format) lub ./Insights-Setup.sh --esri-user-experience-improvement no (długi format) — zrezygnuj z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri. Zapisanie do programu jest zalecane jako pomoc w poprawie satysfakcji użytkowników.
  • ./Insights-Setup.sh --SharePoint no — wyłącz połączenia Microsoft SharePoint, jeśli jest to konieczne w Twojej instytucji.
  • ./Insights-Setup.sh --OneDrive no — wyłącz połączenia Microsoft OneDrive, jeśli jest to konieczne w Twojej instytucji.
  • ./Insights-Setup.sh --KernelGateway no — wyłącz połączenia Jupyter Kernel Gateway, jeśli jest to konieczne w Twojej instytucji.

  Do domyślnej instalacji można dołączyć różne ustawienia. Na przykład, aby zrezygnować z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri i wyłączyć połączenia SharePoint, użyj następującej składni: ./Insights-Setup.sh -e no --SharePoint no

  Notatka:

  W ramach procesu instalacji oprogramowanie Portal for ArcGIS i serwer ArcGIS Server są automatycznie restartowane.

W przypadku środowiska rozproszonego należy przeprowadzać instalację do czasu, gdy aplikacja kliencka zostanie zainstalowana na komputerze z portalem (lub dwóch komputerach w przypadku wdrożenia w trybie wysokiej dostępności), a komponent serwera (zawierający usługi aplikacji Insights) zostanie zainstalowany na każdym komputerze z serwerem ArcGIS Server w witrynie ArcGIS Server.

Notatka:

W środowisku rozproszonym ważne jest, aby uruchomić etapy instalacji na obu komputerach, z portalem i z serwerem. Jeśli instalacje nie zostaną uruchomione na wszystkich komputerach, aplikacja Insights nie zostanie poprawnie zainstalowana.

Instalowanie pakietu pomocy (opcjonalne)

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise umożliwia dostęp do pomocy offline (pomoc zainstalowana). Angielska wersja pomocy jest instalowana wraz z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise. Osobno można zainstalować pakiet językowy zapewniający dostęp do pomocy zainstalowanej we wszystkich obsługiwanych językach.

Aby zainstalować pakiet językowy pomocy do aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Notatka:

  Instalacja aplikacji Insights jako użytkownik z uprawnieniami administratora nie jest obsługiwana.

 2. Użyj składni ./ Language-Pack-Setup.sh, aby uruchomić instalację.

  Jeśli nie masz pliku instalacyjnego na komputerze, wykonaj czynności opisane w sekcji Pobieranie pakietu instalacyjnego i przejdź do czynności 8.

Odinstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Aby odinstalować aplikację Insights, uruchom następujące skrypty z poziomu wiersza poleceń:

$ ./{HOME}/arcgis/portal/uninstall_Insights.sh
$ ./{HOME}/arcgis/server/uninstall_Insights.sh

Jeśli pracujesz w środowisku rozproszonym, uruchom skrypty odinstalowywania na wszystkich komputerach z oprogramowaniem Portal for ArcGIS i serwerem ArcGIS Server.

Po pomyślnym odinstalowaniu aplikacji Insights zostanie wyświetlona prośba o ponowne uruchomienie oprogramowania Portal for ArcGIS przez uruchomienie następującego skryptu: $ ./{HOME}/arcgis/portal/startportal.sh

Aktualizacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i chcesz zaktualizować ją do bieżącej wersji, nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji. Uruchomienie instalatora aplikacji ArcGIS Insights powoduje zaktualizowanie oprogramowania do bieżącej wersji. Więcej informacji na temat instalowania aplikacji Insights w systemach Windows i Linux zawierają szczegółowe instrukcje.

W przypadku jednoczesnego aktualizowania oprogramowania ArcGIS Enterprise i aplikacji Insights najważniejszą wskazówką jest zaktualizowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise w pierwszej kolejności, w tym wykonanie czynności stosowanych po aktualizacji, a dopiero później zaktualizowanie aplikacji Insights. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie wdrożenia podstawowego przy użyciu aplikacji ArcGIS Enterprise Builder lub Aktualizowanie portalu ArcGIS Enterprise.

Notatka:

Po zaktualizowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise musisz wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Więcej informacji na temat wersji aplikacji Insights obsługiwanych przez Twoje wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise zawiera sekcja Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise. Może również być potrzebne zweryfikowanie obsługiwanych wersji bazy danych.

Jeśli instytucja korzysta z połączeń z bazami danych, sprawdź obsługiwane wersje baz danych i wymagane pliki dostawców.

Jeśli instytucja korzysta z baz danych, które nie są standardowo obsługiwane, może być konieczne zaktualizowanie plików konfiguracyjnych. Więcej informacji na temat ostatnich aktualizacji znajdziesz w części Co nowego w plikach konfiguracyjnych.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli aplikacja Insights nie działa w sposób oczekiwany we wdrożeniu z wieloma komputerami, może to oznaczać, że instalacja nie została wykonana na wszystkich komputerach. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić program instalacyjny na wszystkich komputerach serwera hostującego.

Po aktualizacji oprogramowania ArcGIS Enterprise niektóre karty z istniejących skoroszytów utworzonych z użyciem połączeń z bazą danych mogą być uszkodzone i może pojawić się komunikat o błędzie Błąd: Oryginalne źródło danych już nie istnieje. Aby naprawić ten błąd, należy otworzyć skoroszyt i odświeżyć każdą stronę z uszkodzonymi kartami.

Kolejne etapy

Po zainstalowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise następnym etapem jest przypisanie wymaganych typów użytkowników, uprawnień i licencji użytkownikom aplikacji Insights w Twojej instytucji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Administrowanie aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online.