Instalowanie aplikacji Insights desktop

Insights Desktop

Aplikacja Insights desktop jest kompatybilna z komputerami z systemem macOS i Windows. Zanim zainstalujesz aplikację Insights desktop, sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe.

Windows

Pobieranie programu instalacyjnego

Aby pobrać program instalacyjny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij łącze do strony pobierania klienta aplikacji Insights desktop.
 2. Jako system operacyjny wybierz Windows.
 3. Wybierz język z listy obsługiwanych języków konfiguracji. Wybrany język zostanie użyty podczas uruchamiania programu instalacyjnego.
  Notatka:

  Po zainstalowaniu aplikacji Insights desktop język aplikacji będzie zależał od języka używanego na komputerze. Więcej informacji, w tym lista obsługiwanych języków aplikacji, znajduje się w sekcji Konfigurowanie języka.

 4. Wypełnij pozostałe pola formularza.
 5. Przeczytaj politykę prywatności firmy Esri i zaznacz pole wyboru, jeśli ją akceptujesz.
 6. Kliknij opcję Prześlij.
Notatka:

Strona pobierania aplikacji Insights desktop wykorzystuje pliki cookie. Jeśli formularz został już wcześniej wypełniony i pliki cookie nie zostały wyczyszczone w przeglądarce, możesz rozpocząć pobieranie, klikając przycisk Windows.

Program instalacyjny zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania przeglądarki.

Uruchamianie programu instalacyjnego

Program instalacyjny zawiera aplikację Insights desktop oraz pomoc do niej w języku angielskim. Instalację można wykonać przy użyciu asystenta zadań lub w formie instalacji dyskretnej.

Notatka:

Brak możliwości otwarcia aplikacji Insights desktop po jej zainstalowaniu w systemie Windows może być spowodowany włączeniem w systemie operacyjnym kodowania UTF-8. Wyłącz zaznaczenie opcji Użyj kodowania Unicode UTF-8 do obsługi języków na całym świecie w obszarze Windows Ustawienia regionalne i ponownie uruchom aplikację Insights desktop.

Aby uruchomić program instalacyjny, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie rozpakuj plik .zip.
 2. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik .exe.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby umożliwić oprogramowaniu Esri wprowadzanie zmian na komputerze.

  Zostanie uruchomiony kreator Konfiguracja aplikacji Insights firmy Esri.

 4. Przejrzyj informacje i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 5. Zapoznaj się z warunkami umowy i zaakceptuj je, jeśli wyrażasz na nie zgodę. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, musisz zamknąć program instalacyjny.
 6. Kliknij przycisk Zmień, aby wskazać folder instalacji lub przycisk Dalej, aby zaakceptować domyślną lokalizację C:\Program Files\ArcGIS\Insights\. Zauważ, że w przypadku zmiany folderu instalacji do zmodyfikowanej ścieżki nie jest dodawany ciąg znakowy ArcGIS ani Insights. Zaleca się, aby wybrana niestandardowa lokalizacja instalacji zawierała folder. Nie należy używać głównej lokalizacji dysku.
 7. Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację.

  Program instalacyjny zostanie uruchomiony — aplikacja Insights desktop zostanie zainstalowana na komputerze. Na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu umożliwiająca otwarcie aplikacji Insights desktop.

 8. Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.

Instalacja dyskretna

Aplikację Insights desktop można również zainstalować w trybie dyskretnym. Wykonaj następujące czynności, aby wykonać instalację dyskretną z wiersza poleceń:

 1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie rozpakuj plik .zip.
 2. W wierszu poleceń przejdź do folderu zawierającego plik .exe.
 3. Użyj następującej składni, aby uruchomić program instalacyjny: Setup.exe /qn ACCEPTEULA=yes

  Składnia powoduje uruchomienie instalacji i zaakceptowanie umowy licencyjnej firmy Esri. Zaakceptowanie umowy licencyjnej jest wymaganym etapem instalacji aplikacji Insights desktop.

  Na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu umożliwiająca otwarcie aplikacji Insights desktop.

Instalowanie pakietu pomocy (opcjonalne)

Aplikacja Insights desktop umożliwia dostęp do pomocy online (pomoc domyślna). Ponadto zawiera pomoc offline (pomoc zainstalowana). Wraz z aplikacją Insights desktop instalowana jest pomoc w języku angielskim. Wdrożenie można skonfigurować tak, aby była używana pomoc offline. Osobno można zainstalować pakiet językowy zapewniający dostęp do pomocy zainstalowanej we wszystkich obsługiwanych językach.

Notatka:

Pakiet językowy pomocy offline jest zwykle udostępniany w ciągu kilku tygodni od wydania oprogramowania.

Aby zainstalować pakiet językowy pomocy do aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij łącze do strony pobierania klienta aplikacji Insights desktop i pobierz pakiet językowy.
 2. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny pomocy, a następnie rozpakuj plik .zip.
 3. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik .exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby umożliwić oprogramowaniu Esri wprowadzanie zmian na komputerze.

  Zostanie uruchomiona instalacja pakietu językowego.

 5. Przejrzyj informacje i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 6. Zapoznaj się z warunkami umowy i zaakceptuj je, jeśli wyrażasz na nie zgodę. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, musisz zamknąć program instalacyjny.
 7. Kliknij przycisk Instaluj, aby rozpocząć instalację.

  Program instalacyjny zostanie uruchomiony — pakiet pomocy zostanie zainstalowany na komputerze.

 8. Kliknij przycisk Zakończ po zakończeniu instalacji.

Odinstalowywanie aplikacji Insights desktop

Aby odinstalować aplikację Insights desktop, wykonaj następujące czynności:

Notatka:

Nie trzeba odinstalowywać aplikacji Insights desktop, aby ją zaktualizować do nowszej wersji.

 1. Kliknij przycisk Start, aby otworzyć menu Start, a następnie kliknij opcję Ustawienia.
 2. Kliknij opcję System > Aplikacje i funkcje.
 3. Wybierz program do usunięcia, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.

  Zostanie uruchomiony kreator Konfiguracja aplikacji Insights firmy Esri.

 4. Pozostaw zaznaczoną opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować konfigurację.
 5. Kliknij przycisk Usuń.

  Proces odinstalowywania zostanie rozpoczęty.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces odinstalowywania.

Aby odinstalować pakiet językowy pomocy do aplikacji (jeśli to konieczne), ponownie wykonaj powyższe czynności.

macOS

Pobieranie programu instalacyjnego

Aby pobrać program instalacyjny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij łącze do strony pobierania klienta aplikacji Insights desktop.
 2. Jako system operacyjny wybierz macOS.
 3. Wypełnij pozostałe pola formularza.
 4. Przeczytaj politykę prywatności firmy Esri i zaznacz pole wyboru, jeśli ją akceptujesz.
 5. Kliknij opcję Prześlij.
Notatka:

Strona pobierania aplikacji Insights desktop wykorzystuje pliki cookie. Jeśli formularz został już wcześniej wypełniony i pliki cookie nie zostały wyczyszczone w przeglądarce, możesz rozpocząć pobieranie, klikając przycisk macOS.

Program instalacyjny zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania przeglądarki.

Uruchamianie programu instalacyjnego

Program instalacyjny zawiera aplikację Insights desktop oraz pomoc do niej w języku angielskim. Aby uruchomić program instalacyjny, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie dwukrotnie kliknij plik .dmg, aby rozpakować pliki instalacyjne.
 2. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik .pkg.

  Program instalacyjny obsługuje 12 języków i automatycznie wykryje język używany w Twoim systemie operacyjnym. Jeśli język systemu operacyjnego nie jest obsługiwany, program domyślnie ustawi język angielski.

 3. Przejrzyj informacje i kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować.
 4. Przejrzyj warunki umowy licencyjnej. Jeśli wyrażasz na nie zgodę, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie przycisk Zgadzam się, aby kontynuować instalację. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, musisz zamknąć program instalacyjny.
 5. Kliknij przycisk Zmień lokalizację instalacji, aby wskazać folder instalacji lub przycisk Instaluj, aby zaakceptować lokalizację domyślną.
 6. Wprowadź hasło, aby umożliwić instalatorowi rozpoczęcie procesu instalacji. Kliknij przycisk Instaluj oprogramowanie.

  Program instalacyjny zostanie uruchomiony — aplikacja Insights desktop zostanie zainstalowana na komputerze.

 7. Kliknij przycisk Zamknij po zakończeniu instalacji.

Korzystając z funkcji wyszukiwania, znajdź aplikację Insights na komputerze i uruchom ją.

Instalowanie pakietu pomocy (opcjonalne)

Aplikacja Insights desktop umożliwia dostęp do pomocy online (pomoc domyślna). Ponadto zawiera pomoc offline (pomoc zainstalowana). Wraz z aplikacją Insights desktop instalowana jest pomoc w języku angielskim. Wdrożenie można skonfigurować tak, aby była używana pomoc offline. Osobno można zainstalować pakiet językowy zapewniający dostęp do pomocy zainstalowanej we wszystkich obsługiwanych językach.

Notatka:

Pakiet językowy pomocy offline jest zwykle udostępniany w ciągu kilku tygodni od wydania oprogramowania.

Aby zainstalować pakiet językowy pomocy do aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij łącze do strony pobierania klienta aplikacji Insights desktop i pobierz pakiet językowy.
 2. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie dwukrotnie kliknij plik .dmg, aby rozpakować pliki instalacyjne.
 3. Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik .pkg.
 4. Przejrzyj informacje i kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować.
 5. Przejrzyj warunki umowy licencyjnej. Jeśli wyrażasz na nie zgodę, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie przycisk Zgadzam się, aby kontynuować instalację. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, musisz zamknąć program instalacyjny.
 6. Kliknij przycisk Zmień lokalizację instalacji, aby wskazać folder instalacji lub przycisk Instaluj, aby zaakceptować lokalizację domyślną.
 7. Wprowadź hasło, aby umożliwić instalatorowi rozpoczęcie procesu instalacji. Kliknij przycisk Instaluj oprogramowanie.

  Program instalacyjny zostanie uruchomiony — pakiet pomocy do aplikacji Insights desktop zostanie zainstalowany na komputerze.

 8. Kliknij przycisk Zamknij po zakończeniu instalacji.

Odinstalowywanie aplikacji Insights desktop

Aby odinstalować aplikację Insights desktop, wykonaj następujące czynności:

Notatka:

Nie trzeba odinstalowywać aplikacji Insights desktop, aby ją zaktualizować do nowszej wersji.

 1. Otwórz okno funkcji Wyszukiwarka i kliknij opcję Aplikacje.
 2. Znajdź program do usunięcia.
 3. Przeciągnij program na ikonę Kosz.
 4. Opróżnij Kosz, aby trwale usunąć aplikację.

Odinstalowywanie pakietu językowego systemu pomocy

Pakiet językowy systemu pomocy zapewnia dostęp do pomocy, która jest przechowywana lokalnie na komputerze, w języku innym niż angielski. Jeśli dostępny jest tylko system pomocy w języku angielskim, oznacza to, że pakiet językowy nie został zainstalowany na komputerze.

Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować pakiet językowy systemu pomocy aplikacji Insights desktop:

 1. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik InsightsDesktopHelpLP_<version>.dmg.
 2. Kliknij folder Narzędzia.
 3. Kliknij dwukrotnie opcję Odinstaluj pakiet językowy systemu pomocy do aplikacji ArcGIS Insights Desktop.

Aktualizacja aplikacji Insights desktop

Jeśli masz zainstalowaną aplikację Insights desktop i chcesz zaktualizować ją do nowej wersji, nie musisz odinstalowywać poprzedniej wersji. Uruchomienie instalatora aplikacji Insights desktop spowoduje zaktualizowanie oprogramowania do nowej wersji.

Przed aktualizacją może być potrzebne zweryfikowanie obsługiwanych wersji bazy danych.

Korzystanie z aplikacji Insights desktop w sieci z mobilnymi profilami użytkowników

Mobilne profile użytkowników są dostępne w niektórych sieciach systemu Windows, takich jak sieci instytucji edukacyjnych i bibliotek. Zapewniają one użytkownikom dostęp do własnych plików i aplikacji z dowolnego komputera w sieci.

W przypadku korzystania z aplikacji Insights desktop w sieci z mobilnymi profilami użytkowników należy przestrzegać następujących najważniejszych wskazówek:

 • Na wszystkich komputerach powinna być zainstalowana ta sama wersja aplikacji Insights desktop.
 • Po zakończeniu korzystania z aplikacji Insights desktop należy wylogować się z komputera, aby zmiany w niej wprowadzone zostały przesłane do sieci.