Wprowadzenie do skoroszytów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Skoroszyty są używane do organizowania danych i procedur wykonywania zadań analitycznych. W poniższych sekcjach przedstawiono ogólne informacje o czynnościach, które można wykonywać na skoroszytach w aplikacji Insights.

Etap 1
1Tworzenie nowego skoroszytu
Etap 2
2Dodawanie danych do strony
Etap 3
3Tworzenie karty mapy
Etap 4
4Tworzenie karty diagramu
Etap 5
5Tworzenie tabeli podsumowania
Etap 6
6Zapisywanie skoroszytu

1. Tworzenie nowego skoroszytu

Używając aplikacji Insights, pracujesz ze skoroszytem. W skoroszycie zapisane są połączenia z zestawami danych, karty z danymi przestrzennymi i nieprzestrzennymi oraz procedury wykonywania zadań analitycznych. Skoroszyty można edytować, odświeżać i udostępniać innym użytkownikom.

Dowiedz się więcej o skoroszytach

2. Dodawanie danych do strony

Praca z każdym nowym skoroszytem rozpoczyna się od dodania danych. Dane mogą być zestawami danych przestrzennych, tabelami danych nieprzestrzennych lub ich kombinacją. Otwierając skoroszyt, można dodać dane z zasobów własnych lub instytucji, z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, z plików (na przykład plików programu Excel i plików shape) i z połączeń z bazą danych (dostępnych w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop). Korzystanie z kombinacji danych przestrzennych i nieprzestrzennych z wielu źródeł może pomóc w dogłębnym zrozumieniu danych i zaowocować ciekawszymi informacjami.

Dowiedz się więcej na temat dodawania danych

3. Tworzenie karty mapy

Dane przestrzenne mogą być wyświetlane jako mapy w aplikacji Insights. Możesz utworzyć mapy wyświetlające wiele zestawów danych lub utworzyć wiele map i porównać je ze sobą. Korzystanie z wielu map i łączenie zasięgów to doskonały sposób na lepsze zrozumienie danych.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia map

4. Tworzenie karty diagramu

Diagramy to doskonały sposób na wyświetlanie danych i analizowanie ich w sposób nieprzestrzenny. Diagramy są szczególnie pomocne, jeśli są powiązane z mapą, na której wyświetlany jest ten sam zestaw danych. W postaci diagramów można wyświetlać dane przestrzenne oraz nieprzestrzenne.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia diagramów

5. Tworzenie tabeli podsumowania

Tabel można używać do podsumowywania danych związanych kategoriami oraz wyświetlania statystyk, takich jak sumy i średnie. Tabele mogą być także wykorzystywane do grupowania kategorii, pozwalając w jeszcze większym stopniu przeanalizować dane.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia tabel

7. Zapisywanie skoroszytu

Po utworzeniu skoroszytu można zmienić jego nazwę i zapisać go. Skoroszyt będzie można otworzyć w przyszłości, a także zostanie udostępniony innym członkom instytucji.

Kolejne etapy

Po zgromadzeniu i zaimplementowaniu podstawowych komponentów skoroszytu, możesz już przystąpić do wykonania analizy.