Wprowadzenie do analizy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Analiza ułatwia rozwiązywanie problemów przestrzennych i podejmowanie decyzji. Analizy w aplikacji ArcGIS Insights są wykonywane zgodnie z następującą procedurą wykonywania zadań.

Etap 1
1Zadawanie pytań i eksplorowanie
Etap 2
2Modelowanie i obliczanie
Etap 3
3Badanie i interpretowanie
Etap 4
4Podejmowanie decyzji
Etap 5
5Udostępnianie wyników

1. Zadawanie pytań i eksplorowanie

Rozwiązanie problemu przestrzennego rozpoczyna się od zadania dobrze sformułowanego pytania na podstawie własnego rozeznania problemu. Zadanie właściwego pytania jest kluczem do uzyskania przydatnych wyników. Poniżej zamieszczono pytania, na które można znaleźć odpowiedzi przy użyciu narzędzi do analizy przestrzennej:

  • Jak jest rozpowszechniana?
  • Jakie występują powiązania?
  • Co znajduje się w pobliżu?
  • Jak się zmieniła?

Nie wiesz, jakie pytania chcesz zadać? Nie ma problemu. Insights ułatwia eksplorowanie danych, aby lepiej zrozumieć zależności między danymi i uzyskać dokładny przegląd danych, który pomoże w zadawaniu istotnych pytań.

2. Modelowanie i obliczanie

Aplikacja ArcGIS Insights oferuje zestaw funkcji analizy, których można używać do manipulowania danymi i analizowania ich pod względem ilościowym, dzięki czemu można łatwiej znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień przestrzennych. Podczas prowadzenia analizy wykonywane czynności są rejestrowane w tle w widoku Analiza, co pozwala z łatwością zapisać tworzony model.

3. Sprawdzanie i interpretowanie

Analizy są wykonywane przez ludzi, a nie przez komputery. Po uruchomieniu analizy oraz uzyskaniu wyników należy zbadać te wyniki, aby otrzymać odpowiedzi na pytania. Czy udało Ci się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania? Czy istnieją inne pytania, które wymagają odpowiedzi? Podczas badania wyników możesz interpretować ich znaczenie i otrzymać żądane odpowiedzi.

4. Podejmowanie decyzji

Po zinterpretowaniu wyników analizy udokumentuj zastosowaną interpretację i podejmij decyzję co do sposobu reakcji. W niektórych sytuacjach możesz podjąć działania na podstawie własnej interpretacji wyników analizy. Możesz zaimplementować rozwiązanie, skorygować sytuację, stworzyć możliwości lub złagodzić okoliczności. W innych sytuacjach nie są wymagane żadne działania, ponieważ celem było zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie. Często pojawiają się nowe pytania, na które należy udzielić odpowiedzi. Może to prowadzić do kolejnych analiz.

5. Udostępnianie wyników

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie, gdy wykonano satysfakcjonującą analizę, zidentyfikuj odbiorców, którym uzyskane wyniki przyniosą korzyść i określ osoby, na które chcesz wpłynąć. Wyniki możesz udostępnić innym członkom instytucji lub je upublicznić. Swoje wyniki możesz rozpowszechnić, publikując raporty lub tworząc aplikacje, np. mapy narracyjne.

Kolejne etapy

Po wykonaniu analizy możesz teraz udostępnić wyniki swojej pracy.