Tworzenie i używanie folderów

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

W aplikacji Insights elementy takie jak warstwy obiektowe, raporty i skoroszyty, mogą być zorganizowane w foldery i podfoldery.

Tworzenie folderu

Foldery można tworzyć w celu przechowywania i organizowania powiązanych skoroszytów, danych, raportów oraz innych elementów.

Notatka:

Folder utworzony w portalu ArcGIS jest także dostępny w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć folder w aplikacji Insights:

 1. Kliknij przycisk Strona główna Home, aby przejść do strony głównej, jeśli to konieczne.
 2. Kliknij jedną z kart w kategoriach Analiza, Dane lub Prezentacja, jak np. Skoroszyty Skoroszyty lub Zestawy danych Zestawy danych.
 3. Kliknij przycisk Nowy folder Nowy folder.
  Przycisk Nowy folder

  Utworzony zostanie folder o nazwie Bez tytułu.

 4. Zmień nazwę folderu.

Folder zostanie utworzony w aplikacji Insights, jak również w portalu ArcGIS.

Tworzenie podfolderu

Do folderu można dodawać podfoldery w celu dodatkowego porządkowania swojej pracy.

Podfoldery nie są obsługiwane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise ani w usłudze ArcGIS Online. Elementy przechowywane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online w podfolderach są wyświetlane w portalu ArcGIS w oddzielnym folderze, którego nazwa została utworzona na podstawie pełnej ścieżki folderu (na przykład: My folder/My subfolder).

Notatka:

Nazwy folderów są ograniczone do 125 znaków, włącznie z pełną nazwą ścieżki dla podfolderów. Jeśli nazwa ścieżki będzie miała długość 125 znaków, nie będzie można dodawać podfolderów.

Aby utworzyć podfolder, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij jedną z kart w kategoriach Analiza, Dane lub Prezentacja, jak np. Skoroszyty Skoroszyty lub Zestawy danych Zestawy danych.
 2. Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć podfolder.
 3. Kliknij przycisk Nowy folder Nowy folder.

  Utworzony zostanie podfolder o nazwie Bez tytułu.

 4. Zmień nazwę podfolderu.

Przenoszenie elementów do folderów

Aby przenieść element do folderu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Strona główna Home, aby przejść do strony głównej, jeśli to konieczne.
 2. Znajdź element, który chcesz przenieść do folderu, korzystając z kart, paska wyszukiwania, filtru i innych opcji sortowania, w zależności od potrzeb.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Umieść kursor myszy nad elementem. Zostanie wyświetlona lista ikon dla danego elementu.
  • Kliknij kilka elementów, aby je wybrać. Na stronie, powyżej folderów zostanie wyświetlona lista ikon.
 4. Kliknij przycisk Przenieś do folderu Przenieś do folderu.
 5. Przejdź do folderu lub podfolderu, w którym chcesz przechować element, albo wyszukaj go. Możesz też utworzyć folder, klikając przycisk Nowy folder.
 6. Wybierz nazwę folderu i kliknij przycisk Wybierz.

Element zostanie przeniesiony do wybranego folderu.

Usuwanie folderu

Foldery i podfoldery można usuwać w aplikacji Insights lub w portalu ArcGIS.

Aby w aplikacji Insights usunąć folder albo podfolder, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Po usunięciu folderu zostanie usunięta cala zawartość włącznie z elementami i podfolderami.

 1. Na stronie głównej kliknij jedną z kart w kategoriach Analiza, Dane lub Prezentacja, jak np. Skoroszyty Skoroszyty lub Zestawy danych Zestawy danych.
 2. Kliknij przycisk Usuń Usuń na folderze lub podfolderze, który chcesz usunąć.