Często zadawane pytania

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Poniżej znajduje się lista typowych pytań dotyczących aplikacji ArcGIS Insights.

Ogólne

Publikacja

Dane

Wizualizacja

Czy aplikacja Insights jest dostępna w usłudze ArcGIS Online?

Tak, aplikacja Insights jest dostępna zarówno w usłudze ArcGIS Online, jak i w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Jak jest licencjonowana aplikacja Insights?

Insights jest aplikacją premium wymagającą zastosowania specjalnej licencji do konta przez administratora instytucji. Aby porozmawiać o licencjach na aplikację Insights, należy skontaktować się ze swoim opiekunem klienta.

Więcej informacji na temat licencji aplikacji Insights zawierają sekcje Administrowanie aplikacjami Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online i Licencjonowanie.

Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise?

Aby móc używać aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, należy mieć podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise, które jest zgodne z obsługiwaną wersją aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Instalacja aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise.

Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji Insights desktop?

Aplikacja Insights desktop jest dostępna dla wszystkich istniejących użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online oraz może być instalowana na komputerach z systemami Windows i macOS.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Wymagania systemowe i Instalowanie aplikacji Insights desktop.

Czy mogę dostosować aplikację Insights przy użyciu aplikacyjnego interfejsu programistycznego (API)?

Nie, aplikacja Insights nie obsługuje obecnie możliwości dostosowywania przy użyciu interfejsu API. Jednak aplikacje Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop obsługują tworzenie skryptów w językach Python i R, co umożliwia rozszerzenie możliwości aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie skryptów w aplikacji Insights.

Czy mogę wykorzystać swoją analizę wykonaną w aplikacji Insights w innych aplikacjach ArcGIS?

Aplikacja Insights tworzy kilka różnych typów danych wynikowych, zarówno automatycznie podczas wykonywania analizy, jak i przez publikowanie. Większość typów elementów utworzonych w aplikacji Insights można otwierać lub używać tylko w aplikacji Insights. Warstwy obiektowe utworzone na podstawie opublikowanych danych mogą być używane w innych aplikacjach, takich jak Map Viewer Classic lub ArcGIS Pro. Publicznie udostępnione raporty można osadzać w witrynach i na mapach narracyjnych ArcGIS StoryMaps.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Dlaczego nie mogę utworzyć skoroszytu?

Jeśli nie możesz utworzyć skoroszytu (przycisk Nowy skoroszyt nie jest dostępny), być może nie masz licencji wymaganej do korzystania z aplikacji Insights (aplikacja Insights działa tylko w trybie wyświetlania).

Korzystanie z aplikacji Insights wymaga następującej licencji:

  • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
  • Rola Publikujący, Facylitator, lub Administrator
  • Licencja aplikacji Insights

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Administrowanie aplikacjami Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online.

Czy opublikowane raporty są aktualizowane na bieżąco?

Opublikowane raporty zawierają migawkę danych utworzoną w momencie tworzenia raportu. Oznacza to konieczność aktualizacji raportu w celu wyświetlenia zmian zestawów danych lub analizy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane w opublikowanym raporcie zmieniają się w czasie rzeczywistym, w tym, gdy stosowany jest filtr krzyżowy. Więcej informacji zawierają tematy Publikowanie lub udostępnianie raportu i Przyporządkowywanie połączeń z bazą danych.

Czy mogę publikować pojedyncze karty?

Nie, pojedynczych kart map, diagramów ani tabel nie można publikować. Można jednak opublikować model użyty do utworzenia karty lub opublikować raport z pojedynczą kartą i wyświetlać ten raport przy użyciu znacznika <iframe>. Gdy raport jest osadzony za pomocą znacznika <iframe>, wyświetlane są tylko karty.

Kto może zobaczyć raporty opublikowane przeze mnie?

Widoczność opublikowanych raportów zależy od ustawień udostępniania użytych podczas publikowania. W przypadku wdrożeń aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise na widoczność będą wpływać także inne czynniki konfiguracyjne, takie jak zapory i środowiska bez połączenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Publikowanie i udostępnianie raportu.

Jakiego typu dane mogą być używane w aplikacji Insights?

Aplikacja Insights obsługuje dane z kilku źródeł, w tym z warstw obiektowych, plików i zestawów danych baz danych (dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop).

Pełną listę źródeł danych można znaleźć w temacie Obsługiwane dane.

Z którymi bazami danych mogę połączyć się w aplikacji Insights?

Z bazami danych Google BigQuery, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA i Snowflake można połączyć się bezpośrednio z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Można także użyć dodatkowych konfiguracji, aby dodać łączniki dla baz danych, które nie są standardowo obsługiwane. Więcej informacji znajduje się w temacie Obsługiwane bazy danych.

Czy mogę połączyć się w aplikacji Insights bezpośrednio z geobazą?

Istnieje możliwość łączenia się z obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL lub SAP HANA zawierającą geobazę profesjonalną z poziomu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Dzięki funkcji obsługi geobaz można przeglądać i dodawać tabele użytkowników geobazy do skoroszytu aplikacji Insights.

Więcej informacji znajduje się w temacie Obsługiwane bazy danych.

Czy mogę używać niestandardowych symboli?

Jedynym sposobem dodania niestandardowych symboli w aplikacji Insights jest dodanie danych, które zostały już zapisane z niestandardowymi symbolami. Można to zrobić, stosując niestandardowe symbole w aplikacji ArcGIS Pro, a następnie publikując dane w instytucji ArcGIS w postaci usługi obiektowej.

Jeśli masz karty map lub diagramów, którym nadano styl za pomocą symboli unikalnych, możesz zmienić kolory poszczególnych symboli w panelu Opcje warstwy. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie mapy lub Tworzenie diagramu.

Czy mogę używać niestandardowej skali barw?

Aplikacja Insights nie obsługuje obecnie wczytywania niestandardowych symboli, takich jak skale barw.


W tym temacie