Konfigurowanie identyfikatorów URI przekierowania

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

W aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop zabezpieczone dane mogą powodować błędy opublikowanych raportów i spakowanych skoroszytów, a także podczas dodawania danych. Przyczyną tych błędów jest nieprawidłowy identyfikator URI.

Opublikowane raporty nie będą działać z powodu nieprawidłowego identyfikatora URI, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • Raport zawiera zabezpieczoną, zdalną warstwę obiektową. W przypadku aplikacji Insights desktop warstwa obiektowa musi pochodzić z połączenia ArcGIS obsługującego tylko dane.
 • Filtry krzyżowe są stosowane do kart zawierających zabezpieczone dane.

Spakowane skoroszyty nie będą działać z powodu nieprawidłowego identyfikatora URI, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • Skoroszyt zawiera zabezpieczoną, zdalną warstwę obiektową. W przypadku aplikacji Insights desktop warstwa obiektowa musi pochodzić z połączenia ArcGIS obsługującego tylko dane.
 • Filtry krzyżowe są stosowane do kart zawierających zabezpieczone dane.
 • Do pakowania skoroszytu jest używana metoda danych referencyjnych.

Dodawanie danych zakończy się błędem z powodu nieprawidłowego identyfikatora URI, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • Dodawany zestaw danych jest zabezpieczoną zdalną warstwą obiektową.
 • Warstwa obiektowa została utworzona w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise z wybraną opcją Nie należy przechowywać poświadczeń z elementem usługi. Zawsze należy pytać o uwierzytelnienie po wybraniu opcji .
 • Źródłowa warstwa obiektowa nie została udostępniona wszystkim użytkownikom (publicznie).

Administrator systemu ArcGIS może dodać identyfikatory URI przekierowania, aby nie dopuścić do błędów powodowanych przez zabezpieczone dane.

Dodawanie identyfikatora URI przekierowania

Aby dodać identyfikator URI przekierowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się jako administrator w aplikacji ArcGIS Portal Directory w portalu, z którego pochodzą dane. Adres URL aplikacji ArcGIS Portal Directory ma format https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin.
 2. W aplikacji Portal Administrator Directory kliknij opcję Security (Zabezpieczenia) > OAuth > Get App Info (Pobierz informacje o aplikacji).
 3. W polu App ID (Identyfikator aplikacji) wpisz arcgisInsights.
 4. Zmień wartość w polu Format na JSON.
 5. Kliknij przycisk Get App Info (Pobierz informacje o aplikacji).
 6. Skopiuj dane wynikowe JSON.
 7. Wróć na stronę OAuth.
 8. Kliknij przycisk Update App Info (Zaktualizuj informacje o aplikacji).
 9. Zmień wartość w polu Format na JSON i wklej skopiowany tekst w polu tekstowym Informacje o aplikacji.
 10. Dodaj informacje o połączeniu podstawowym do tablicy redirectURIs. Użyj następującego kodu jako przykładu:
  {
  	"appId":"arcgisInsights",
  	"redirectURIs":["https://dataonlyconnection.domain.com",
  			"https://primaryconnection.domain.com"]
  }
 11. Kliknij przycisk Update App (Zaktualizuj aplikację).

Ten raport można teraz opublikować, a skoroszyt – spakować.