Zmiana właściwości zestawu danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Właściwości zestawu danych można zaktualizować na panelu danych, nie wpływając przy tym na dane bazowe. Właściwości zestawu danych, które można zaktualizować, to między innymi aliasy zestawu danych i pól. Można także ukryć niepotrzebne pola zestawu danych.

Zmiana aliasu pola lub zestawu danych

Alias jest to alternatywna nazwa pola — opis zawartości pola bardziej przyjazny użytkownikowi. W przeciwieństwie do nazw rzeczywistych aliasy nie muszą stosować się do ograniczeń bazy danych, dlatego mogą zawierać znaki specjalne, na przykład spacje. Przez określenie aliasu można nadawać polom nazwy bardziej opisowe niż rzeczywista nazwa pola.

Jeśli zostanie podany inny alias, dane bazowe nie zostaną zmienione, zmieniony zostanie tylko sposób wyświetlania tego pola lub zestawu danych w aplikacji ArcGIS Insights.

Zmiana aliasu zestawu danych

 1. Na panelu danych kliknij przycisk Zmień nazwę zestawu danych Zmień nazwę zestawu danych znajdujący się obok zmienianego aliasu zestawu danych.
 2. Wpisz nowy alias.
 3. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

Zmiana aliasu pola

Nazwy pól można zmieniać na panelu danych lub w tabeli danych. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić nazwę pola na panelu danych:

 1. Na panelu danych umieść wskaźnik myszy nad zmienianym aliasem pola.
 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę pola Zmień nazwę pola.
 3. Wpisz nową nazwę.
 4. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

Wykonaj następujące czynności, aby zmienić nazwę pola z poziomu tabeli danych:

 1. Na panelu danych kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych znajdujący się obok zestawu danych, którego tabelę danych chcesz wyświetlić.
 2. Z menu wybierz opcję Wyświetl tabelę danych.
 3. Kliknij nazwę pola, aby je wyróżnić i umożliwić jego edycję.
 4. Wpisz nową nazwę.
 5. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

Ukrywanie lub wyświetlanie pól w zestawie danych

Jeśli zestaw danych zawiera pola liczbowe i jedno lub więcej pól nie ma zastosowania, można je ukryć.

 1. Na panelu danych wybierz jedno lub więcej pól w zestawie danych, które mają zostać ukryte.
 2. Na panelu danych kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych znajdujący się obok zmienianego aliasu zestawu danych.
 3. Kliknij opcję Ukryj wybrane pola.

  Aby ponownie wyświetlić te pola, kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych i wybierz opcję Pokaż ukryte pola.