Logowanie do aplikacji Insights

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Do aplikacji Insights może zalogować się użytkownik dysponujący odpowiednimi licencjami. Po zalogowaniu się do aplikacji Insights uzyskuje się dostęp do danych, skoroszytów i narzędzi analitycznych umożliwiających znajdowanie odpowiedzi na pytania i dostarczanie użytecznych wyników.

Notatka:

Aby można było uzyskać dostęp do aplikacji Insights, musi ona być skonfigurowana i musi mieć przyznane licencje. Więcej informacji o konfigurowaniu aplikacji Insights można znaleźć w tematach administracyjnych.

Logowanie się w systemie Insights in ArcGIS Online

Aplikacja Insights in ArcGIS Online obsługuje logowanie przy użyciu konta ArcGIS lub loginu SAML.

Aby zalogować się do aplikacji Insights in ArcGIS Online przy użyciu konta ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony docelowej aplikacji Insights in ArcGIS Online.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.
 4. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Logowanie z użyciem loginów SAML

Instytucję ArcGIS Online można zabezpieczyć, korzystając z języka Security Assertion Markup Language (SAML). Uwierzytelnianie SAML będzie używane także do logowania do aplikacji Insights in ArcGIS Online.

Aby zalogować się za pomocą konta korzystającego z uwierzytelniania SAML, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony docelowej aplikacji Insights in ArcGIS Online.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 3. Kliknij na tej stronie adres URL Twojej instytucji ArcGIS.
 4. Zaktualizuj adres URL w taki sposób, aby był zgodny z adresem URL Twojej instytucji (na przykład mycompany.arcgis.com).
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Kliknij przycisk dostawcy tożsamości (IDP) używanego przez Twoją instytucję (na przykład Okta lub OpenAM) i w razie potrzeby podaj swoje poświadczenia.

Logowanie się w systemie Insights in ArcGIS Enterprise

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise obsługuje logowanie przy użyciu konta ArcGIS lub loginu korporacyjnego.

Aby zalogować się do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise przy użyciu konta ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na swoim koncie Portal for ArcGIS przy użyciu adresu URL instytucji (na przykład https://myserver.mycompany.com/portal/home). Jeżeli nie znasz adresu URL swojej instytucji, skontaktuj się z administratorem.
 2. Kliknij przycisk wywoływania aplikacji (App Launcher), aby wyświetlić menu aplikacji.
  Aplikacja App Launcher oprogramowania Portal for ArcGIS
 3. Kliknij aplikację Insights.
 4. Podaj ponownie nazwę użytkownika i hasło, jeśli zostanie wyświetlony monit.

Można też zalogować się bezpośrednio do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise przez zmodyfikowanie adresu URL oprogramowania Portal for ArcGIS. Na przykład: https://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights.

Logowanie przy użyciu loginów korporacyjnych

Portal ArcGIS Enterprise można zabezpieczyć przy użyciu zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows (IWA), protokołu LDAP, infrastruktury klucza publicznego (PKI) lub języka SAML. Te metody uwierzytelnianie będą używane także do logowania do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Aby zalogować się za pomocą konta korzystającego z uwierzytelniania portalu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Otwórz stronę logowania oprogramowania Portal for ArcGIS przy użyciu adresu URL instytucji (na przykład https://myserver.mycompany.com/portal/home).
  • Otwórz stronę logowania aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise przy użyciu adresu URL instytucji (na przykład https://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights).
 2. Podaj poświadczenia korporacyjne w następujący sposób:
  • W przypadku uwierzytelniania IWA podaj poświadczenia konta korporacyjnego. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows, logowanie może nastąpić automatyczne.
  • W przypadku uwierzytelniania LDAP podaj nazwę użytkownika i hasło lub poświadczenia konta korporacyjnego albo wybierz certyfikat (w zależności od konfiguracji uwierzytelniania LDAP).
  • W przypadku uwierzytelniania PKI wybierz certyfikat w celu uwierzytelnienia portalu i kliknij przycisk OK.
  • W przypadku uwierzytelniania SAML podaj poświadczenia konta korporacyjnego (na przykład Okta lub OpenAM).
 3. Po zalogowaniu do oprogramowania Portal for ArcGIS odtwórz aplikację Insights za pomocą aplikacji App Launcher.

Logowanie z poziomu aplikacji Insights desktop

Nie trzeba logować się do instytucji ArcGIS, aby uzyskać dostęp do większości możliwości aplikacji Insights desktop. Jednak możliwości, w których wykorzystywane są usługi instytucji ArcGIS, są dostępne tylko po zalogowaniu.

Notatka:

Aby zalogować się z poziomu aplikacji Insights desktop, należy użyć podstawowego połączenia ArcGIS. Podstawowe połączenie ArcGIS można zmienić w momencie tworzenia nowego połączenia lub edycji istniejącego połączenia. Jeśli podstawowe połączenie korzysta z usługi ArcGIS Online, można zaktualizować połączenie do korzystania z innej instytucji ArcGIS Online.

Logowanie do instytucji ArcGIS z poziomu aplikacji Insights desktop wymaga połączenia internetowego lub połączenia z siecią intranetową.

Aby zalogować się do instytucji ArcGIS z aplikacji Insights desktop, wykonaj następujące czynności.

 1. Uruchom aplikację Insights desktop.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się u góry aplikacji.
 3. W obszarze Login ArcGIS podaj nazwę użytkownika i hasło istniejącego podstawowego połączenia.

  W nazwie użytkownika i haśle rozróżniana jest wielkość liter.

 4. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Logowanie przy użyciu loginów korporacyjnych

Możesz zalogować się na koncie Insights in ArcGIS Enterprise, które zostało zabezpieczone przy użyciu uwierzytelniania portalu, korzystając ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows (IWA), z protokołu LDAP, z infrastruktury klucza publicznego (PKI) lub z języka SAML.

Aby zalogować się za pomocą konta korzystającego z uwierzytelniania portalu, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Insights desktop.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się u góry aplikacji.
 3. Wprowadź adres URL instytucji ArcGIS Enterprise w oknie Wprowadzenie.
 4. Kliknij Kontynuuj, aby się zalogować.
 5. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • W przypadku uwierzytelniania IWA podaj poświadczenia konta korporacyjnego. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows, zalogowanie może nastąpić automatycznie.
  • W przypadku uwierzytelniania LDAP podaj nazwę użytkownika i hasło lub poświadczenia konta korporacyjnego albo wybierz certyfikat (w zależności od konfiguracji uwierzytelniania LDAP).
  • W przypadku uwierzytelniania PKI wybierz certyfikat w celu uwierzytelnienia portalu i kliknij przycisk OK.
  • W przypadku uwierzytelniania SAML podaj poświadczenia konta korporacyjnego (na przykład Okta lub OpenAM).

Wyloguj się

Aby wylogować się z konta Insights, kliknij swoje zdjęcie profilowe u góry strony i kliknij przycisk Wyloguj.

Po wylogowaniu się z aplikacji Insights in ArcGIS Online lub Insights in ArcGIS Enterprise użytkownik wciąż może widzieć niektóre zasoby aplikacji Insights, pod warunkiem, że ma dostęp do elementu poza stroną główną aplikacji Insights (na przykład ma bezpośrednie łącze do raportu udostępnionego publicznie). Jeśli użytkownik wróci do strony logowania aplikacji Insights albo spróbuje uzyskać dostęp do elementu, który jest dostępny tylko w aplikacji Insights lub nie został udostępniony publicznie, zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się na konto.

Po wylogowaniu się z aplikacji Insights desktop użytkownik wciąż może korzystać z aplikacji Insights, ale nie ma dostępu do funkcji wymagających połączenia ArcGIS (na przykład nie może publikować elementów ani używać narzędzia Wzbogać dane).

Notatka:

W przypadku korzystania z aplikacji Insights desktop i wylogowania z połączenia korzystającego z uwierzytelniania w warstwie internetowej (IWA, PKI lub LDAP) nastąpi automatyczne wylogowanie ze wszystkich połączeń z uwierzytelnianiem w warstwie internetowej.