Tworzenie i używanie mapy unikalnych wartości

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Na mapach unikalnych wartości style różnych kategorii określa się za pomocą unikalnych symboli. Ułatwia to sprawdzenie, gdzie znajdują się obiekty punktowe, liniowe lub powierzchniowe oraz jakiego są typu. Mogą to być na przykład gatunki drzew lub rodzaje restauracji. Mapy unikalnych wartości ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania, jak: Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana?

Na mapach unikalnych wartości możliwa jest obsługa maksymalnie 100 unikalnych kategorii przy zastosowaniu do każdej z nich unikalnego koloru. Wszystkie kategorie powyżej 100 są umieszczone w kategorii Inne.

Przykład

Niewielka sieć handlowa chce rozszerzyć swoją działalność w regionie i przygląda się potencjalnym lokalizacjom nowych sklepów. Marketingowcy wiedzą, że dominującą grupą demograficzną wśród klientów tych sklepów są młodzi ludzie w wieku poniżej 30 lat, zwłaszcza studenci i niedawni absolwenci. Poszczególne perspektywy sprzedaży można przedstawić na mapie unikalnych wartości za pomocą dominującego segmentu systemu Tapestry w obszarze potencjalnej lokalizacji nowego sklepu.

Mapa unikalnych wartości przedstawiająca perspektywy sprzedaży przy użyciu unikalnych symboli reprezentujących segmenty opracowane na podstawie systemu segmentacji rynkowej Tapestry

Na powyższej mapie przedstawiono potencjalne lokalizacje, a za pomocą unikalnych kolorów wskazano charakteryzujący każdą z nich segment populacji z systemu Tapestry.

Wskazówka:

Można zgrupować powiązane diagramy słupkowe lub diagramy szeregów czasowych za pomocą tego samego pola, którego użyto do nadania stylu mapie unikalnych wartości. Dzięki temu w przypadku manipulacji mapą unikalnych wartości, diagramem słupkowym i diagramem liniowym widoczne są równoczesne wzorce związane z kategoriami, czasowe oraz przestrzenne.

Tworzenie mapy unikalnych wartości

Aby utworzyć mapę unikalnych wartości, wykonaj poniższe czynności:

 1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 2. Wybierz pole znakowe Pole znakowe.
  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 3. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

  Zostanie utworzona mapa unikalnych wartości stosująca ustawienie Typy (Symbole unikalne) dla właściwości Typ symbolu.

Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij inne pole znakowe z tego samego zestawu danych na swoją mapę. Mapa zostanie zaktualizowana i przyjmie postać mapy unikalnych wartości używającej nowego pola.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie unikalnych wartości znajdujących się na mapie i dokonanie wyboru na podstawie tych wartości. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zmianę pola wyświetlanego na mapie lub przełączenie się do innego typu mapy.
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy i włączyć etykiety.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak rozmiar, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie się między mapą unikalnych wartości i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, diagram pierścieniowy, diagram bąbelkowy i diagram liniowy.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Kliknij przycisk Odwróć kartęOdwróć kartę, aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie karty wyświetlane są liczby poszczególnych kategorii oraz znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać opis mapy.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: