Tworzenie i używanie macierzy diagramów punktowych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Macierz diagramów punktowych jest siatką kilku diagramów punktowych używających do pięciu zmiennych liczbowych. Macierz zawiera pojedyncze diagramy punktowe dla wszystkich kombinacji zmiennych.

Macierz diagramów punktowych umożliwia uzyskiwanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie relacje zachodzą między kilkoma zmiennymi?

Przykłady

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, czy długość rur i ich średnia średnica mają wpływ na liczbę wycieków. W celu określenia relacji między długością i średnicą rur, a liczbą wycieków można utworzyć macierz diagramów punktowych.

Przykład macierzy diagramów punktowych

Tworzenie macierzy diagramów punktowych

Aby utworzyć macierz diagramów punktowych, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz trzy do pięciu pól liczbowych Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika.
  Notatka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania Macierz diagramów punktowych.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Notatka:

Podczas przeciągania trzech do pięciu pól liczbowych na stronę, strefa upuszczania Diagram zostaje zastąpiona strefą upuszczania Macierz diagramów punktowych. Zmiana wynika stąd, że macierz diagramów punktowych jest jedynym typem diagramu, który można utworzyć za pomocą trzech pól liczbowych.

Uwagi dotyczące korzystania

Macierze diagramów punktowych są symbolizowane przy użyciu pojedynczych symboli, jeśli nie jest używana zmienna Kolor według lub według unikalnych wartości, jeśli została przypisana zmienna Kolor według. Domyślny pojedynczy symbol nie ma wypełnienia, aby był bardziej czytelny w przypadku diagramów z dużą liczbą punktów.

Przycisk Przełącz osie Przełącz osie umożliwia przełączanie zmiennych na osiach x i y.

Wartości R2 dla każdego diagramu są wyświetlane w odpowiedniej siatce w pustym miejscu karty. Wartość R2 umożliwia analizowanie siły relacji między zmiennymi każdego diagramu punktowego — wartości R2 bliższe 1 oznaczają silniejszą relację liniową.

Notatka:

Wartości R2 nie są obsługiwane w przypadku pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli potrzebna jest wartość R2 dla nieobsługiwanej zdalnej warstwy obiektowej, można przeciągnąć poszczególne diagramy do strefy upuszczania Diagram punktowy i użyć przycisku Statystyki diagramu Statystyki wykresu do utworzenia linii trendu lub skopiować zestaw danych do skoroszytu i utworzyć macierz diagramów punktowych z użyciem kopii.

Aby utworzyć pełny diagram punktowy z macierzy, należy wybrać diagram i przeciągnąć go, tworząc nową kartę.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest możliwa tylko w przypadku symboli unikalnych.
 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) i kolor obrysu diagramu.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego i wyboru ramką lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między macierzą diagramów punktowych, a tabelą podsumowania lub odniesienia.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Analiza regresji

Macierze diagramów punktowych są ważną częścią analizy regresji. Analiza eksploracyjna modelu regresji wymaga wielu macierzy diagramów punktowych, aby testować założenia metody zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS).

Macierz diagramów punktowych można utworzyć dla zmiennych zależnych i objaśniających, klikając przycisk Wizualizuj na panelu Utwórz model regresji.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: