Nawigowanie na mapach

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Karty mapy umożliwiają nawigowanie po mapie przez przybliżanie i oddalanie oraz przesuwanie mapy w różnych zasięgach. Po mapie można poruszać się za pomocą narzędzi powiększania lub przycisków myszy.

Powiększanie i przesuwanie

Dostępne są następujące opcje powiększania i pomniejszania na mapach:

 • Kliknij przycisk Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania na pasku narzędzi mapy i kliknij przycisk Powiększ Powiększ lub Pomniejsz Pomniejsz.
 • Przewijanie do przodu i do tyłu kółkiem myszy.
 • Naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania wskaźnika, aby powiększyć obszar zainteresowania.

W celu przesunięcia użyj myszy lub klawiszy strzałek na klawiaturze. Jeśli były przeprowadzane operacje przesuwania i powiększania mapy, kliknij przycisk Zasięg domyślny Zasięg domyślny, aby wrócić do pierwotnego zasięgu mapy.

Zsynchronizowane zasięgi

Przycisk Synchronizuj zasięgi łączy zasięgi wszystkich map na stronie, więc powiększanie i przesuwanie jednej mapy powoduje powiększanie i przesuwanie wszystkich map. Opcja Synchronizuj zasięgi nie jest dostępna na mapach z zablokowaną nawigacją.

Wykonaj następujące czynności, aby zsynchronizować zasięgi map:

 1. Utwórz dwie lub większą liczbę map na tej samej stronie.
 2. Na pasku narzędzi mapy kliknij przycisk Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi.
  Notatka:

  Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

Pozostałe mapy na stronie powiększają się i przesuwają, dopasowując się do zasięgu karty, na której włączono funkcję Synchronizuj zasięgi.

Po włączeniu tej funkcji zasięgi map będą synchronizowane w opublikowanym raporcie. Przeglądający raporty nie mogą włączać ani wyłączać funkcji Synchronizuj zasięgi w raporcie.

Zmiana domyślnego zasięgu

Przycisk Zasięg domyślny Zasięg domyślny przywraca pełny zasięg warstw mapy. Wykonaj następujące czynności, aby dostosować zasięg domyślny:

 1. Powiększ i przesuń mapę do żądanego zasięgu.
 2. Na pasku narzędziowym mapy kliknij przycisk Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania.
  Notatka:

  Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

  Na pasku narzędziowym mapy zostaną wyświetlone narzędzia powiększania.

 3. Kliknij przycisk Ustaw zasięg domyślny Skonfiguruj zasięg domyślny.

Przycisk Zasięg domyślny powiększa i przesuwa mapę do skonfigurowanego zasięgu. Aby przywrócić oryginalny zasięg domyślny, należy kliknąć przycisk Wyczyść zasięg domyślny Wyczyść zasięg domyślny na pasku narzędziowym powiększania.

Dostosowany zakres zostanie zachowany w opublikowanym raporcie. Przeglądający raporty nie mogą zmienić domyślnego zasięgu raportu.

Zablokuj nawigację

Nawigacja po mapie może zostać zablokowana, aby zapobiec powiększaniu i przesuwaniu, w tym automatycznym zmianom zasięgów spowodowanym przez filtry krzyżowe i widżety Filtr. Zablokowanie nawigacji wyłącza funkcję Synchronizuj zasięgi i wszystkie inne narzędzia powiększania oraz usuwa z mapy przycisk Zasięg domyślny Zasięg domyślny.

Wykonaj poniższe czynności, aby zablokować nawigację dla mapy:

 1. Powiększ i przesuń mapę do żądanego zasięgu.
 2. Na pasku narzędziowym mapy kliknij przycisk Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania.
  Notatka:

  Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

  Na pasku narzędziowym mapy zostaną wyświetlone narzędzia powiększania.

 3. Kliknij przycisk Zablokuj nawigację Zablokuj nawigację.

Zakres mapy jest zablokowany, a nawigacja wyłączona. Możesz włączyć nawigację, klikając przycisk Odblokuj nawigację Odblokuj nawigację w narzędziach powiększania.

Zablokowana nawigacja zostanie zachowana w opublikowanym raporcie. Przeglądający raporty nie mogą włączać ani wyłączać funkcji Zablokuj nawigację w raporcie.

Notatka:

Nawigacja zostanie zablokowana na raportach w przypadku niektórych kart ze zbyt wieloma obiektami do wyświetlenia. Nawigację można włączyć, włączając filtry krzyżowe na karcie lub dodając widżet Filtr albo widżet Filtr czasowy dla zestawu danych użytego do utworzenia karty.

Powiększanie do warstwy

Przycisk Powiększ do warstwy umożliwia powiększenie mapy do zasięgu określonej warstwy. Aby powiększyć do warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby kliknij przycisk Opcje warstwyLegenda na pasku narzędziowym mapy, aby wyświetlić warstwy na mapie.
  Notatka:

  Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

 2. Jeśli mapa zawiera więcej niż jedną warstwę, wybierz warstwę z listy.
  Wybierz warstwę z listy warstw na mapie.

  Na wybranej warstwie zostanie wyświetlony pomarańczowy obrys.

 3. Na pasku narzędziowym mapy kliknij przycisk Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania.
  Notatka:

  Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

  Na pasku narzędziowym mapy zostaną wyświetlone narzędzia powiększania.

 4. Kliknij przycisk Powiększ do warstwy Powiększ do warstwy.

  Mapa zostanie powiększona do zasięgu wybranej warstwy.

Notatka:

Niektóre warstwy mogą być rozpowszechniane w taki sposób, że obiekty są wyświetlane częściowo lub są całkowicie ukryte pod nagłówkiem. Jeśli warstwa na mapie nie jest całkowicie widoczna, można ukryć nagłówek karty lub zmienić domyślny zasięg mapy.