Używanie inżynierii danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Inżynieria danych to proces obejmujący eksplorowanie, wizualizowanie, oczyszczanie oraz przygotowywanie danych do analizy. Inżynieria danych jest zazwyczaj wykonywana przed rozpoczęciem procedury wykonywania zadań związanej z analizą.

Inżynierię danych można realizować w aplikacji Insights przy użyciu modelu danych. Model danych jest tworzony przez uruchomienie narzędzi inżynierii danych na zestawie danych lub na próbce zestawu danych. Uruchomienie modelu danych powoduje zastosowanie narzędzi do pełnego zestawu danych oraz utworzenie nowego wynikowego zestawu danych, który jest gotowy do użycia na potrzeby analizy.

Przykład

Analityk GIS przygotowuje do analizy dane dotyczące jakości powietrza, korzystając z aplikacji Insights. Analityk wczytuje dane do skoroszytu danych w aplikacji Insights desktop. Podczas tego procesu automatycznie usuwane są wszystkie dodatkowe spacje na początku i na końcu ciągów znakowych. Analityk korzysta z narzędzia Pokaż podsumowanie kolumny do badania kolumn w zestawie danych i stwierdza, że w przypadku brakujących wartości używana jest wartość 9999. Następnie używa narzędzia Znajdź i zastąp do wyszukania wartości 9999 i zastąpienia ich wartościami pustymi. Analityk używa także narzędzia Filtr zaawansowany do przefiltrowania zestawu danych pod kątem pożądanego analizowanego obszaru.

Gdy analityk uzna, że zestaw danych został przygotowany do analizy, może uruchomić model danych w celu utworzenia nowego wynikowego zestawu danych. Analityk decyduje się zapisać dane wynikowe w postaci lokalnego zestawu danych w aplikacji Insights desktop. Może również wyeksportować lokalny zestaw danych do innego formatu, takiego jak skompresowany plik shape, aby udostępnić go członkom instytucji lub użyć w aplikacji Insights in ArcGIS Online bądź Insights in ArcGIS Enterprise.

Wykonywanie inżynierii danych

Każda procedura wykonywania zadań związana z inżynierią danych różni się nieznacznie ze względu na wymagania poszczególnych zestawów danych. Poniższą procedurę wykonywania zadań można traktować jako ogólne wytyczne dotyczące wykonywania inżynierii danych w aplikacji Insights:

  1. Utwórz skoroszyt danych w aplikacji Insights desktop.
  2. Dodaj dane i jeśli to konieczne, zastosuj opcje importu.
  3. Użyj narzędzi zestawów danych i kolumn do oczyszczenia i przygotowania danych.

    Narzędzia zostaną automatycznie dodane do modelu danych.

  4. Uruchom model danych, aby utworzyć wynikowy zestaw danych.