Tworzenie skryptów w aplikacji Insights

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Środowisko skryptowe Insights jest dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Podstawowym połączeniem może być połączenie z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online.

Połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway można wyłączyć dla instytucji Insights in ArcGIS Enterprise podczas procesu instalacji. Jeśli połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway są niedostępne, skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji można znaleźć w temacie Instalacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Tworzenie skryptów to ważna metoda rozszerzania i dostosowywania istniejącego oprogramowania w celu spełnienia potrzeb instytucji. W aplikacji ArcGIS Insights skrypty można tworzyć przy użyciu języka programowania Python lub R. Oba języki umożliwiają użytkownikom rozszerzanie dostępnych funkcji analizy przestrzennej i statystycznej w skoroszycie aplikacji Insights.

Tworzenie skryptów w aplikacji Insights jest możliwe przez utworzenie połączenia z bramką jądra Jupyter Kernel Gateway. Bramka jądra zapewnia dostęp do wymaganych jąder (języków programowania), które wykonują kod napisany w środowisku skryptowym. Bramka umożliwia dostęp do jąder języków Python i R.

W celu włączenia obsługi tworzenia skryptów w aplikacji Insights należy wykonać poniższą ogólną procedurę:

 1. Skonfiguruj bramkę Jupyter Kernel Gateway, która zawiera jądro języka Python, jądro języka R lub oba te jądra.
 2. Utwórz połączenie z bramką jądra Jupyter Kernel Gateway w aplikacji Insights.
 3. Otwieranie środowiska skryptowego
 4. Utwórz i wykonaj skrypty w języku Python lub R.

Możliwości skryptów w języku Python

Skrypty w języku Python zapewniają następujące możliwości:

 • Manipulowanie danymi i ich przygotowywanie
 • Tworzenie niestandardowych wykresów i diagramów
 • Integrowanie analiz wykorzystujących samouczenie się maszyn z aplikacją Insights
 • Automatyzacja aktualizacji i analizy danych
 • Przekształcanie zestawu danych w ramkę danych Pandas, GeoPandas, Koalas lub Spark.
 • Przekształcanie ramki danych Pandas, GeoPandas, Koalas lub Spark w zestaw danych i dodawanie go do panelu danych.
 • Tworzenie połączeń z bazami danych, które nie są obsługiwane w aplikacji Insights
 • Wykonywanie analiz danych

Możliwości skryptów w języku R

Skrypty w języku R zapewniają następujące możliwości:

 • Manipulowanie danymi i ich przygotowywanie
 • Tworzenie niestandardowych wykresów i diagramów
 • Wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych
 • Przekształcanie zestawu danych w ramkę danych R
 • Przekształcanie ramki danych R w zestaw danych i dodawanie go do panelu danych
 • Tworzenie połączeń z bazami danych, które nie są obsługiwane w aplikacji Insights
 • Wykonywanie analiz danych

Źródła

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia skryptów w aplikacji Insights, skorzystaj z następującego zasobu: