Wymagane pliki dostawcy

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Pliki dostawcy są używane do dodawania łączników relacyjnych baz danych. Po dodaniu łącznika można tworzyć połączenia z bazą danych i uzyskiwać dostęp do tabel baz danych bezpośrednio w aplikacji Insights.

Notatka:

Instalacja aplikacji Insights desktop zawiera niezbędne sterowniki JDBC dla baz danych Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL i SAP HANA. Pliki dostawcy są wymagane podczas dodawania łączników dla tych baz danych w aplikacji Insights desktop.

Sterownik PostgreSQL JDBC jest zawarty w serwerze ArcGIS Server. Plik dostawcy nie jest wymagany podczas dodawania łącznika dla bazy danych PostgreSQL w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Obsługiwane bazy danych

W następującej tabeli podano pliki dostawcy dla każdego typu bazy danych i najnowszą wersję certyfikowaną pod kątem aplikacji Insights:

Obsługiwane bazy danychWymagane pliki dostawcy

Microsoft SQL Server

Microsoft JDBC Driver for SQL Server:

  • mssql-jdbc-12.4.1.jre11.jar

Oracle

Do zarejestrowania bazy danych Oracle wymagane są trzy następujące pliki JAR:

  • Oracle JDBC driver: ojdbc8-21.3.0.0.0.jar
  • Oracle Spatial and Graph (Spatial Java Class API):
    • sdoapi-21.3.0.0.0.jar
    • sdoutl-21.3.0.0.0.jar
Notatka:

Należy użyć najnowszej wersji Oracle JDBC driver, która jest zgodna ze środowiskiem Java Runtime Environment (JRE) używanym przez serwer ArcGIS Server.

PostgreSQL

Sterownik JDBC bazy danych PostgreSQL jest zawarty w serwerze ArcGIS Server.

SAP HANA

SAP HANA JDBC driver:

  • ngdbc-2.18.13.jar

Snowflake

Sterownik JDBC platformy Snowflake:

  • snowflake-jdbc-3.14.2.jar
Google BigQuery

Sterownik Simba JDBC platformy Google BigQuery:

  • SimbaBigQueryJDBC42_1.5.0.1001.zip
Notatka:

Pakiet Google BigQuery JDBC zawiera wiele plików. Wszystkie pliki w pakiecie są wymagane, aby możliwe było dodanie łącznika BigQuery.

Wymagane pliki dostawcy (na przykład sterownik JDBC) muszą być dostępne, aby możliwe było zarejestrowanie typów relacyjnego magazynu danych na serwerze ArcGIS Server. W poniższej tabeli zamieszczono wskazówki dotyczące sposobu uzyskiwania tych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją pomocy dla danego typu bazy danych lub skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta bazy danych.

DostawcaInstrukcje

Microsoft SQL Server

Najnowszy sterownik JDBC można pobrać bezpośrednio z witryny Microsoft Download Center.

Oracle

Najnowszy sterownik JDBC i najnowszą opcję oprogramowania Oracle Spatial and Graph można pobrać z witryny Oracle Technology Network.

PostgreSQL

Sterownik JDBC platformy PostgreSQL jest zawarty w serwerze ArcGIS Server.

SAP HANA

Najnowszy sterownik JDBC można pobrać z portalu SAP Support Portal.

Snowflake

Najnowszy sterownik JDBC można pobrać z repozytorium Maven Central Repository.

Google BigQuery

Najnowszy sterownik JDBC można pobrać z witryny Magnitude Simba.

Notatka:

Pobranie plików niektórych dostawców może wymagać konta klienta.

Inne bazy danych

Łączniki można dodawać dla relacyjnych baz danych wykorzystujących sterowniki JDBC, które to bazy danych nie znajdują się na liście baz danych obsługiwanych przez aplikację Insights. Informacje na temat plików dostawcy dla łączników przetestowanych na potrzeby aplikacji Insights znajdują się w Podręczniku łączników aplikacji Insights. W tym miejscu można też poprosić o pomoc dotyczącą dodawania łącznika.

Kolejne etapy

Teraz, gdy masz już wymagane pliki dostawcy, następnym etapem jest dodanie typów łączników. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie typami konektorów.