Zarządzanie ustawieniami użytkownika w aplikacji Insights desktop

Insights Desktop
Notatka:

W aplikacji Insights desktop dostępne są ustawienia użytkownika.

Ustawienia użytkownika umożliwiają skonfigurowanie aplikacji Insights desktop.

Wyświetlanie i edytowanie ustawień

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić lub edytować ustawienia:

 1. Uruchom aplikację Insights desktop, jeśli jest to konieczne.
 2. Kliknij kartę Ustawienia na stronie głównej Ustawienia.
 3. Wyświetl i edytuj niezbędne ustawienia.
 4. Kliknij opcję Zapisz zmiany, aby zapisać wprowadzone zmiany i wyjść z ustawień użytkownika. Kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść bez wprowadzania zmian.

Ustawienia

Ustawienia użytkownika zawierają kartę domyślną, która będzie wyświetlana na stronie głównej. Jako kartę domyślną można wybrać kartę Strona główna lub Skoroszyty.

Parametr Limit stron drukowanego raportu służy do konfigurowania maksymalnej liczby stron, które może zawierać wydrukowany raport. Po przekroczeniu limitu stron raport zostaje obcięty. Wartością domyślną jest 100. Zwiększenie limitu może powodować problemy z wydajnością podczas drukowania raportu.

Parametr Język aplikacji służy do zmiany języka i ustawień regionalnych interfejsu aplikacji Insights desktop. Jeśli wybrany język aplikacji jest również obsługiwanym językiem dokumentacji, wówczas dokumentacja pomocy będzie domyślnie używała tego wybranego języka aplikacji.

Notatka:

Aby wyświetlić pomoc offline w języku innym niż angielski, musi być zainstalowany pakiet językowy pomocy.

Jako źródło pomocy możesz skonfigurować pomoc online (wartość domyślna) lub pomoc offline. Zaleca się kontynuowanie korzystania z pomocy online (chyba że komputer nie ma połączenia z Internetem), ponieważ pomoc online jest częściej aktualizowana niż pomoc offline.

Zdarzenia mogą się różnić pod względem poziomu szczegółowości, od Błąd, który wskazuje na problem wymagający natychmiastowej interwencji, do Wszystkie, który jest szczegółowym komunikatem o charakterze informacyjnym generowanym regularnie w trakcie korzystania z aplikacji. Dostępne są następujące poziomy rejestrowania:

 • Błąd (wartość domyślna) — poważne problemy, które wymagają natychmiastowej interwencji.
 • Ostrzeżenie — średniej wagi problemy, które wymagają interwencji. Ten poziom uwzględnia także komunikaty rejestrowane na poziomie Błąd.
 • Informacja — często pojawiające się komunikaty administracyjne. Ten poziom uwzględnia także komunikaty rejestrowane na poziomach Błąd i Ostrzeżenie.
 • Debugowanie — szczegółowe komunikaty przeznaczone dla programistów i pracowników pomocy technicznej pragnących w trakcie rozwiązywania problemów dogłębnie zrozumieć stan aplikacji. Ten poziom uwzględnia także komunikaty rejestrowane na poziomach Błąd, Ostrzeżenie i Informacja.
 • Śledzenie — bardzo szczegółowe komunikaty generowane w trakcie korzystania z aplikacji. Ten poziom został zaprojektowany z myślą o rozwiązywaniu problemów. Uwzględnia także komunikaty rejestrowane na poziomach Błąd, Ostrzeżenie, Informacja i Debugowanie.
 • Wszystkie — komunikaty dostarczające bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu wykonywania operacji przez aplikację. Ten poziom został zaprojektowany z myślą o rozwiązywaniu problemów. Uwzględnia także komunikaty rejestrowane na poziomach Błąd, Ostrzeżenie, Informacja, Debugowanie i Śledzenie.
 • Wyłączone — rejestrowanie jest wyłączone.
Notatka:

Wybranie poziomu rejestrowania Debugowanie, Śledzenie lub Wszystkie może spowodować spadek wydajności. Należy używać tych poziomów tylko w celu rozwiązywania problemów.

Parametr Przechowuj dzienniki przez co najmniej umożliwia podanie czasu przechowywania dzienników (w dniach). Czas przechowywania musi być liczbą całkowitą z zakresu od 1 do 21 744. Domyślny czas przechowywania wynosi 14 dni.

Inne ustawienia użytkownika są zapisywane w zależności od wyborów dokonanych podczas korzystania z aplikacji Insights. Wszystkie następujące ustawienia można zresetować za pomocą pola wyboru Resetuj wszystkie ustawienia użytkownika:

 • Pomiń okno Witamy w aplikacji Insights.
 • Konfigurowanie karty domyślnej na stronie głównej
 • Wyświetl elementy na stronie głównej za pomocą opcji Widok kafli Widok kafli.
 • Zaznacz pole wyboru Nie pytaj ponownie, gdy aktualizujesz opublikowany raport lub motyw.