Włączanie uwierzytelniania systemu operacyjnego

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Uwierzytelnianie systemu operacyjnego jest obecnie dostępne w systemach operacyjnych Windows. Uwierzytelnianie systemu operacyjnego nie jest dostępne w aplikacji Insights desktop dla systemu macOS.

W przypadku połączeń z bazą danych Microsoft SQL Server możliwe są dwie metody uwierzytelniania: uwierzytelnianie SQL Server i uwierzytelnianie Windows. W uwierzytelnianiu SQL Server używane są nazwa użytkownika i hasło SQL Server. Podczas uwierzytelniania Windows używane jest lokalne konto użytkownika systemu Windows lub konto w domenie zaufanej.

W przypadku bazy danych SQL Server konta użytkowników systemu Windows są uwierzytelnianie przez system Windows.

Aby możliwe było użycie uwierzytelniania systemu operacyjnego do tworzenia połączeń z bazą danych, muszą być spełnione następujące wymagania wstępne:

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat uwierzytelniania wykonywanego przez system operacyjny, skorzystaj z następujących zasobów:


W tym temacie
  1. Zasoby