Pasek narzędzi diagramu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Każda karta ma pasek narzędziowy, za pomocą którego można znaleźć więcej informacji lub poprawić wygląd danych. Przyciski dostępne na pasku narzędzi zależą od typu diagramu.

Opcje warstwy

Za pomocą przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy można wyświetlić panel Opcje warstwy. Opcje dostępne na tym panelu zależą od typu diagramu.

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Opcje warstwy diagramu.

Statystyki wykresu

Notatka:

Przycisk Statystyki diagramu jest dostępny dla diagramów słupkowych, diagramów kolumnowych, histogramów, diagramów punktowych, diagramów szeregów czasowych i diagramów liniowych.

Za pomocą przycisku Statystyki diagramu Statystyki wykresu można wyświetlić odpowiednie obliczenia statystyczne dla danych.

Na diagramach słupkowych, diagramach kolumnowych, diagramach szeregów czasowych i diagramach liniowych można wyświetlić następujące statystyki:

 • Średnia
 • Mediana
 • Górny kwartyl
 • Dolny kwartyl
 • Niestandardowy

Na histogramach można wyświetlić następujące statystyki:

 • Średnia
 • Mediana
 • Rozkład normalny

Na diagramach punktowych można wyświetlić następujące statystyki:

 • Brak
 • Liniowy
 • Wykładniczy
 • Wielomianowa

Filtr kart

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Filtrowanie danych.

Narzędzia wyboru

Notatka:

Narzędzia wyboru nie są dostępne dla diagramów pierścieniowych ani kart kluczowych wskaźników wydajności.

Za pomocą narzędzi wyboru (dostępnych po kliknięciu przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru) można wyróżnić ważne obiekty. Elementy wybrane na jednej karcie są odzwierciedlane na wszystkich pozostałych kartach korzystających z tych samych danych. Dostępne są następujące narzędzia wyboru:

 • Wybierz
 • Wybranie ramką
 • Odwróć wybór

Więcej informacji zawiera temat Dokonywanie wyborów.

Narzędzia powiększania

Notatka:

Przycisk Narzędzia powiększania jest dostępny dla diagramów punktowych i diagramów połączeń.

Przycisk Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania umożliwia bardziej szczegółowy wgląd w pewne wartości na diagramie bez filtrowania danych. Dostępne są następujące opcje powiększania:

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Powiększ do wyboru
 • Folder główny

Typ wizualizacji

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji otwiera menu rozwijane przedstawiające wszystkie dostępne typy kart. Lista rozwijana pozwala szybko zmienić kartę w mapę, tabelę lub inny typ karty. Dostępność wizualizacji zależy od typu danych wyświetlanych na danej karcie.

Sortuj

Notatka:

Przycisk Sortuj jest dostępny dla diagramów słupkowych, kolumnowych i liniowych.

Opcje sortowania (otwierane po kliknięciu przycisku Sortuj Sortuj) są dostępne dla większości diagramów używających pola znakowego. Dostępne są następujące opcje sortowania:

 • Sortuj rosnąco
 • Sortuj malejąco
 • Sortuj od A do Z
 • Sortuj od Z do A
 • Sortuj ręcznie (dostępna z diagramami słupkowymi i kolumnowymi)

Maksymalizuj

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Włącz filtry krzyżowe

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Więcej informacji zawiera temat Filtry krzyżowe.

Odwróć kartę

Przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę umożliwia wyświetlenie informacji znajdujących się na tylnej stronie karty i dotyczących diagramu, takich jak opis analiz i datownik wskazujący ostatnią aktualizację danych, jeśli ma zastosowanie. Na tylnej stronie kart także znajdują się statystyki, takie jak liczba, średnia i mediana.

W przypadku niektórych diagramów tylna strona karty może również posłużyć do wyeksportowania danych z tej karty w postaci pliku CSV.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie tyłu karty.

Usuń

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: