Skip To Content

Wymagania przeglądarki scen Przeglądarka scen

Przeglądarki scen Przeglądarka scen i aplikacji opartych na scenach można używać w komputerowych przeglądarkach internetowych obsługujących technologię WebGL — standard internetowy renderowania grafiki 3D. Dodatkowo komputer powinien być wyposażony w kartę graficzną obsługującą technologię WebGL. Należy upewnić się, że zainstalowane sterowniki karty graficznej są aktualne oraz dostępne jest co najmniej 512 MB pamięci na karcie graficznej. W celu zapewnienia najlepszej wydajności zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Chrome lub Firefox oraz posiadanie karty graficznej z co najmniej 1 GB pamięci wideo. Przeglądarka scen Przeglądarka scen nie jest obsługiwana na urządzeniach przenośnych.

Wymagania dotyczące przeglądarki

Przeglądarka scen Przeglądarka scen i oparte na scenach aplikacje wymagają przeglądarki internetowej z obsługą technologii WebGL. Technologia WebGL została wbudowana w najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek. Aby sprawdzić, czy obsługa technologii WebGL została włączona w przeglądarce, przejdź do strony get.webgl.org. Aby rozwiązać problemy związane z WebGL, odwiedź stronę rozwiązywania problemów dotyczących WebGL. Upewnij się, że przeglądarka jest aktualna, ponieważ WebGL to rozwijająca się technologia i każda wersja przeglądarki wprowadza ulepszenia, od których zależy optymalne działanie przeglądarki scen Przeglądarka scen.

Przeglądarka scen Przeglądarka scen i oparte na scenach aplikacje obsługują następujące przeglądarki internetowe:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 11*
 • Edge*
 • Safari 9 i nowsze wersje*

*Wdrożenie technologii WebGL tej przeglądarki nie jest zoptymalizowane na potrzeby aplikacji wymagających dużej ilości pamięci, w związku z czym mogą wystąpić problemy podczas otwierania niektórych scen.

Wskazówka:

Dostosuj ustawienia wydajność-jakość w przeglądarce, aby zoptymalizować obraz pod kątem wydajności lub jakości w swojej scenie.

Internet Explorer 11

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer 11 (IE 11) należy zaktualizować ją do najnowszej wersji. Przeglądarka scen Przeglądarka scen jest obsługiwana tylko w przeglądarce IE 11 z technologią WebGL 0.94. Wcześniejsze wersje technologii WebGL są nieaktualne i nie działają z przeglądarką scen Przeglądarka scen ani aplikacjami opartymi na scenach. Aby sprawdzić wersję rozszerzenia WebGL, należy przejść na stronę www.webglreport.com.

Notatka:

Występuje znany problem z pamięcią w przypadku używania przeglądarki IE 11 z przeglądarką scen Przeglądarka scen i aplikacjami opartymi na scenach. Jeśli pojawią się problemy z wydajnością, zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę. Ponowne wczytanie strony lub otworzenie nowej karty nie czyści pamięci. Musisz zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Dodatkowe wymagania związane z technologią WebGL

Oprócz podstawowej obsługi technologii WebGL przeglądarka scen Przeglądarka scen i aplikacje oparte na scenach mają następujące wymagania dotyczące technologii WebGL:

 • Cieniowanie fragmentów o wysokiej precyzji
 • Samplery cieniowania wierzchołków
 • Wskaźniki wierzchołków Uint (rozszerzenie OES_element_index_uint)

Te wymagania można sprawdzić na stronie www.webglreport.com.

Wymagania sprzętowe

Komputer powinien być wyposażony w co najmniej 2 GB pamięci systemowej i kartę graficzną obsługującą technologię WebGL. Zalecane jest co najmniej 4 GB pamięci systemowej.

W Twoim komputerze powinna być zainstalowana niemobilna karta graficzna z minimum 512 MB pamięci. Aby uzyskać najwyższą wydajność, zaleca się posiadanie karty graficznej z co najmniej 1 GB pamięci, zwłaszcza przy pracy z większymi lub wymagającymi większej ilości pamięci scenami. Niemobilne wersje kart graficznych zwykle charakteryzują się lepszą wydajnością niż mobilne karty graficzne (oznaczane „m” lub „mobile”). Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań związanych z obsługą technologii WebGL, odwiedź witrynę Rozwiązywanie problemów z technologią WebGL.

Karty graficzne

Karta graficzna musi mieć co najmniej 1 GB pamięci RAM i obsługiwać technologię OpenGL 3.0 (Shader Model 4.0) oraz mieć następującą specyfikację:

 • AMD/ATI: Radeon 4xxx lub mocniejsza
 • NVIDIA: GeForce 2xx lub mocniejsza, Quadro FX 3800 lub mocniejsza
 • Intel: HD 4000 lub mocniejsza
Notatka:

W niektórych systemach następuje automatyczne przełączanie między zintegrowaną a dedykowaną kartą graficzną w celu wyświetlenia grafiki 3D. Przeglądarka scen Przeglądarka scen i oparte na scenach aplikacje działają najlepiej z dedykowaną kartą graficzną. W związku z tym należy sprawdzić, czy w ustawieniach sterownika karty graficznej dotyczących danej aplikacji (w tym wypadku przeglądarki internetowej) wybrano dedykowaną kartę graficzną. Jeżeli nie zostało to skonfigurowane, niektóre symbole punktowe oraz etykiety mogą nie wyświetlać się prawidłowo.