Skip To Content

Tworzenie pierwszej aplikacji

Etap 1
1Tworzenie aplikacji
Etap 2
2Wybieranie motywu
Etap 3
3Wybieranie mapy lub sceny
Etap 4
4Dodawanie widżetów
Etap 5
5Konfigurowanie atrybutów
Etap 6
6Wyświetlanie podglądu, zapisywanie i otwieranie

1. Tworzenie aplikacji

Utwórz aplikacje 2D i 3D, uzyskując dostęp do aplikacji Web AppBuilder za pomocą jednej z następujących metod:

  • Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Utwórz, wybierz pozycję Web AppBuilder, a następnie pozycję 2D lub 3D.
  • Otwórz stronę elementu dla mapy lub sceny, kliknij opcję Utwórz aplikację internetową i wybierz opcję Web AppBuilder.
  • Otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer Classic, kliknij przycisk Udostępnij i kliknij opcję Utwórz aplikację internetową. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij kartę Web AppBuilder.
Wskazówka:

Aplikację możesz też utworzyć bezpośrednio w aplikacji Web AppBuilder. Kliknij przycisk Nowa aplikacja i wybierz opcję Utwórz nową aplikację 2D lub Utwórz nową aplikację 3D albo z listy ostatnich aplikacji wybierz aplikację do edycji.

2. Wybieranie motywu

Wybierz motyw, aby skonfigurować wygląd i styl działania aplikacji. Motyw składa się z zestawu paneli, stylów, kompozycji i wstępnie skonfigurowanych widżetów.

3. Wybieranie mapy lub sceny

Wybierz mapę lub scenę utworzoną przez siebie lub należącą do zasobów instytucji. Po otwarciu aplikacji Web AppBuilder z już wybraną mapą lub sceną możesz ją w razie potrzeby zmienić.

4. Dodawanie widżetów

Widżety zapewniają aplikacji takie funkcjonalności, jak drukowanie i mapa przeglądowa. Każdy motyw ma swój skonfigurowany wstępnie zbiór widżetów, ale można dodać nowe widżety.

5. Konfigurowanie atrybutów

Konfigurując atrybuty, można dostosować między innymi logotyp, tytuł i hiperłącza na banerze aplikacji.

6. Wyświetlanie podglądu, zapisywanie i otwieranie

Wyświetl podgląd aplikacji, używając popularnych rozmiarów ekranu urządzeń (tylko aplikacje 2D). Po zakończeniu powyższych etapów zapisz i uruchom nową aplikację. Aby wyświetlić i edytować aplikację w późniejszym czasie, można uzyskać do niej dostęp w zasobach ArcGIS.