Przegląd aplikacji ArcGIS Insights

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aplikacja ArcGIS Insights łączy wizualizację i analizę danych, pozwalając przyspieszyć procesy podejmowania decyzji.

Aplikacja Insights jest dostępna w trzech opcjach wdrożenia:

  • ArcGIS Insights in ArcGIS Online
  • ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise
  • ArcGIS Insights desktop

Insights in ArcGIS Online

Insights in ArcGIS Online to wdrożenie oparte na przeglądarce, które jest licencjonowane za pośrednictwem instytucji ArcGIS Online. Wdrożenie Insights in ArcGIS Online umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu do danych z ich instytucji ArcGIS Online i udostępnianie elementów innym członkom instytucji lub użytkownikom publicznym.

Użyj następujących zasobów, aby skonfigurować aplikację ArcGIS Insights in ArcGIS Online:

Insights in ArcGIS Enterprise

Insights in ArcGIS Enterprise to wdrożenie oparte na przeglądarce, które jest instalowane i licencjonowane za pośrednictwem instytucji ArcGIS Enterprise. Wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise zawiera te same funkcje co wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Online, a dodatkowo dodano zabezpieczenia pozwalające hostować oprogramowanie i dane na własnych serwerach, jak również zapewniono dostęp do środowiska skryptowego i połączeń z bazami danych.

Użyj następujących zasobów, aby skonfigurować aplikację ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise:

Insights desktop

Aplikacja Insights desktop jest instalowana lokalnie na komputerze z systemem operacyjnym Windows lub macOS. Wdrożenie komputerowe umożliwia użytkowanie aplikacji Insights w dowolnym miejscu i bez połączenia internetowego. Aktywacja aplikacji Insights desktop wymaga konta Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online.

Następujące funkcje aplikacji Insights są dostępne we wdrożeniu Insights desktop tylko po nawiązaniu połączenia internetowego i zalogowaniu się na koncie Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online:

  • Publikowanie raportów, modeli, motywów i skoroszytów w ramach podstawowego połączenia ArcGIS.
  • Włączanie lokalizacji według adresu przy użyciu usługi World Geocoding Service.
  • Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane.
  • Korzystanie z narzędzia Bufor/czasy przejazdu w trybie podróżowania.

Dostęp do warstw obiektowych instytucji ArcGIS można uzyskać za pośrednictwem połączeń ArcGIS.

Poniżej wymienione funkcje aplikacji Insights nie są obecnie dostępne w aplikacji Insights desktop:

  • Publikowanie danych instytucjom, grupom lub użytkownikom publicznym.
  • Tworzenie połączeń z usługami OneDrive i SharePoint.
  • Planowanie aktualizacji opublikowanych raportów.

Użyj następujących zasobów, aby skonfigurować aplikację Insights desktop:

Funkcje i opcje wdrożenia aplikacji Insights

Większość funkcji aplikacji Insights, takich jak tworzenie map, diagramów i tabel, wykonywanie analiz przestrzennych i nieprzestrzennych, włączanie lokalizacji, tworzenie relacji i obliczanie wartości pól, jest dostępnych we wszystkich wdrożeniach aplikacji Insights. Następujące funkcje nie są dostępne we wszystkich wdrożeniach:

ObiektInsights in ArcGIS OnlineInsights in ArcGIS EnterpriseInsights desktop

Tworzenie połączeń z bazami danych

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Tworzenie połączeń z programem OneDrive

Obsługiwane

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Tworzenie połączeń z programem SharePoint

Obsługiwane

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Korzystanie ze środowiska skryptowego

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Obsługiwane

Publikowanie danych

Obsługiwane

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Planowanie aktualizacji opublikowanych raportów

Obsługiwane

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Zapisywanie zasobów

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Dostęp publiczny do skoroszytów, modeli, zestawów danych, raportów i kompozycji na stronie głównej

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Używanie inżynierii danych

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Obsługiwane