Wymagania dotyczące wdrażania oprogramowania ArcGIS Enterprise

Insights in ArcGIS Enterprise

Do obsługi aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wymagane jest podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise. Wdrożenie musi być licencjonowane jako ArcGIS Server Standard, ArcGIS Server Advanced, ArcGIS Server Workgroup Standard lub ArcGIS Server Workgroup Advanced. Przewodnik dotyczący przeprowadzenia podstawowego wdrożenia zawiera temat Przewodnik: konfigurowanie podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Przed skonfigurowaniem wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise należy zapoznać się z tematem Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise, aby sprawdzić obsługiwane wersje aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i ich kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise.

Notatka:

Jeśli aplikacja ArcGIS Web Adaptor dla serwera ArcGIS Server nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający dostęp administracyjny, serwer ArcGIS Server należy skonfigurować tak, aby do obsługi tworzenia połączeń z bazą danych używał certyfikatu wystawionego przez CA.

Na potrzeby aplikacji ArcGIS Data Store niektóre instytucje mogą wymagać certyfikatu SSL wystawionego przez CA. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zastępowanie certyfikatu SSL aplikacji ArcGIS Data Store.

Kolejne etapy

Następnym etapem po wdrożeniu oprogramowania ArcGIS Enterprise jest skonfigurowanie wdrożenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi funkcji aplikacji Insights.


W tym temacie
  1. Kolejne etapy