Tworzenie i używanie mapy lokalizacji

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Utwórz mapę lokalizacji, aby uwidocznić miejsce, w którym znajduje się określony obiekt punktowy, liniowy lub powierzchniowy (ewentualnie gdzie tych obiektów nie ma). Mapa lokalizacji przedstawia wszystkie obiekty znajdujące się w zestawie danych za pomocą jednego, ujednoliconego symbolu. Mapy lokalizacji ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana?

Mapy lokalizacji są najbardziej przydatne w przypadku, gdy wszystkie obiekty na mapie lub ich większość nakładają się na siebie tylko w niewielkim stopniu. Jeśli na mapie znajduje się tak wiele obiektów punktowych, że trudno je odróżnić od innych, należy rozważyć możliwość utworzenia mapy z koszami lub mapy skupień.

Przykład

Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje oceny w celu określenia liczby polis, które dotyczą obszarów znajdujących się w zasięgu powodzi wywołanych sztormem i oszacowania powiązanego z tym ryzyka. Liczbę polis zawartych na obszarze podwyższonego ryzyka analityk może oszacować na podstawie mapy lokalizacji.

Mapa lokalizacji przedstawiająca lokalizacje na obszarze przewidywanych powodzi wywołanych sztormem

Powyższa mapa lokalizacji przedstawia lokalizacje klientów w postaci obiektów punktowych, a obszary powodzi wywołanej sztormem jako obiekty powierzchniowe warstwy znajdującej się na spodzie. Mapa lokalizacji pokazuje, że występuje dość wysoka gęstość punktów w obszarze powodzi wywołanych sztormem w porównaniu do liczby punktów w głębi półwyspu.

Tworzenie mapy lokalizacji

Aby utworzyć mapę lokalizacji, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Przeciągnij zestaw danych na stronę i upuść go na strefę upuszczania Mapa.
  • Rozwiń zestaw danych, wybierz pole lokalizacji Pole lokalizacji, przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

 2. Jeśli domyślnym symbolem wykorzystywanego zestawu danych nie jest pojedynczy symbol, rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy, kliknij kartę Symbolizacja Symbolizacja i zmień ustawienie właściwości Typ symbolu na Lokalizacja (pojedynczy symbol).

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie liczby obiektów w zestawie danych.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zmianę pola wyświetlanego na mapie lub przełączenie się do innego typu mapy.
 • Na karcie Opis Opis można wyłączać okna podręczne warstwy i włączać etykiety.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak kształt symbolu, kolor wypełnienia, grubość obrysu oraz przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między mapą lokalizacji a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela referencyjna, diagram słupkowy lub diagram bąbelkowy.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: