Tworzenie i używanie karty kluczowych wskaźników wydajności

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Karta kluczowych wskaźników wydajności (KPI) jest metodą szacowania statusu wyniku pomiaru przez porównanie kluczowych wskaźników z wartościami docelowymi.

Karty KPI umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaka jest różnica między wskaźnikiem, a wartością docelową?

Przykłady

Instytucja ekologiczna śledzi globalną emisję gazów cieplarnianych z krótkoterminowym celem ograniczenia emisji do poziomu niższego niż w roku 1990. Karty KPI można użyć w celu uwidocznienia bieżących wartości emisji (wskaźnik) i porównania ich z wartością z roku 1990 (wartość docelowa).

Karta KPI wyświetlająca bieżące poziomy globalnej emisji gazów cieplarnianych i poziom z roku 1990

Tę samą kartę KPI można też wyświetlić przy użyciu kompozycji używającej kontrolki, która w sposób wizualny porównuje wskaźnik z wartością docelową.

Kontrolka KPI porównująca bieżące poziomy globalnej emisji gazów cieplarnianych do poziomu z roku 1990

Tworzenie karty KPI

Aby utworzyć kartę KPI, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno lub dwa pola liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnik Pole wskaźnika/współczynnika
  • Pole znakowe Pole znakowe, w tym pola podrzędne z pola daty/czasu Pole daty/czasu
   Notatka:

   W przypadku użycia pola znakowego wyświetlana liczba będzie oznaczała liczbę obiektów.

  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola w obszarze KPI.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Domyślnie karta KPI jest wyświetlana w postaci wartości liczbowej. Jako etykiety celu i wskaźnika na kartach kluczowych wskaźników wydajności mogą być wyświetlane zaokrąglone liczby całkowite zamiast wartości dziesiętnych dla niektórych zestawów danych. Zaokrąglone liczby całkowite są tylko wyświetlane, a do wszystkich obliczeń są używane wartości dziesiętne. W sytuacji, gdy wartość wskaźnika jest bliska wartości celu i co najmniej jedna etykieta jest zaokrąglona, kolor wskaźnika KPI może wydawać się nieprawidłowy, ponieważ odzwierciedla wartości dziesiętne zamiast wartości zaokrąglonych.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Wielkość kart KPI, w których zastosowano kompozycję Liczba, można zmniejszyć bardziej niż domyślna wielkość karty. Wraz ze zmniejszaniem rozmiaru karty dynamicznie zmienia się rozmiar czcionki wskaźnika, dopasowując się do karty. W kompozycji Kontrolka minimalną wielkością karty jest wielkość domyślna.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby zmienić następujące ustawienia:
  • Jeśli została wybrana kompozycja Liczba, karty Symbolizacja można użyć do zmiany wartości wskaźnika i wartości docelowej.
  • Jeśli została wybrana kompozycja Kontrolka, karty Symbolizacja można użyć do zmiany wartości wskaźnika, wartości docelowej, wartości minimalnej i wartości maksymalnej.
  • Jeśli karta KPI zawiera wartość docelową, karta Symbolizacja pozwala na zmianę etykiety docelowej.
 • Użyj karty Wygląd Wygląd, aby zmienić kompozycję. Dostępne opcje to Liczba i Kontrolka. Kompozycja Liczba wyświetla wartość liczbową wskaźnika i wartość docelową. Kompozycja Kontrolka wyświetla wskaźnik i wartość docelową oraz wartość minimalną i maksymalną na półkolistej skali. Za pomocą karty Wygląd można również zmienić parametr Kolor wskaźnika KPI (kolor Równe lub wyższe od celu i kolor Poniżej celu) i parametr Kolor celu.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: