Tworzenie i używanie diagramu aluwialnego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy aluwialne to styl diagramu Sankeya, który pokazuje relację lub przepływ między grupami wartości kategorialnych, takich jak okresy. Przepływ między kategoriami wskazuje siłę relacji, ale nie wskazuje jej kierunku. Przepływ kierunkowy można jednak wywnioskować na podstawie kontekstu kategorii na diagramie.

Diagramy aluwialne mogą odpowiadać na pytania dotyczące danych, takie jak: Jaka jest objętość przepływu między kategoriami?

Przykład

Analityk GIS analizuje import owoców i warzyw do Stanów Zjednoczonych. Diagram aluwialny można wykorzystać do analizy przepływu produktów (w milionach dolarów) do Stanów Zjednoczonych według kraju pochodzenia i rodzaju produktu.

Diagram przedstawiający przepływ owoców i warzyw z kraju pochodzenia do Stanów Zjednoczonych
Dane z USDA, Economic Research Service podsumowujące dane opublikowane przez U.S. Department of Commerce, Census Bureau. Pobrano w styczniu 2018 r.

Tworzenie diagramu aluwialnego

Aby utworzyć diagram aluwialny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Co najmniej dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Co najmniej dwa pola znakowe Pole znakowe i pole liczbowe Pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram aluwialny, wykonując następujące czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na diagram aluwialny.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Schematy są stylizowane według unikalnych wartości.

Pola używane do tworzenia diagramu aluwialnego są ułożone jako pionowe kolumny (wymiary), a każda wartość z pola pojawia się jako węzeł. Węzły są połączone przepływami, które pokazują relację między dwiema kategoriami. Grubość każdego przepływu jest określana przez jego wartość.

Przepływy na diagramie aluwialnym mogą być symbolizowane jako liczba obiektów w kategoriach lub jako pole liczbowe albo pole wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy. Użyj karty Legenda, aby wyświetlać symbole i dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć diagram.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między diagramem aluwialnym, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana tabela podsumowująca, wykres słupkowy z polem podgrupy, zegar danych lub diagram strunowy.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Notatka:

Diagramy aluwialne zachowują swój współczynnik proporcji po zmianie rozmiaru karty. W związku z tym diagram może nie wypełniać całej karty po zmianie rozmiaru.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Jak działają diagramy aluwialne

Diagram aluwialny składa się z następujących elementów:

Diagram aluwialny z etykietą

EtykietaSkładnikOpis
1

Wymiar

Wymiary to grupa wartości kategorialnych (węzłów), takich jak okres lub klasyfikacja. Każdy wymiar reprezentuje pole użyte do utworzenia diagramu.

2

Przepływ

Przepływy pokazują relację między węzłami w różnych wymiarach. Grubość każdego przepływu jest określana przez jego wartość.

3

Węzeł

Węzły reprezentują wartości kategorialne, które są grupowane w celu utworzenia wymiaru. Każdy węzeł reprezentuje unikalną wartość w polu użytym do utworzenia diagramu.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: