Widoki inżynierii danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Skoroszyty danych obsługują widoki tabeli, modelu i mapy. Domyślnie tabela i model są widoczne w skoroszycie danych. Widok można ukryć, a model przełączyć na mapę, jeśli skoroszyt danych zawiera zestaw danych z polem lokalizacji.

Widok tabeli

Tabela jest domyślnie widoczna w dolnej połowie skoroszytu danych. Tabela zawiera wszystkie kolumny z importowanej tabeli i w zależności od wielkości zestawu danych, może zawierać wszystkie rekordy lub próbkę zestawu danych. Tabeli można użyć, aby uzyskać dostęp do narzędzi kolumn i sprawdzić zmiany danych. Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z narzędzi kolumn.

W tabeli można dokonywać wyboru, klikając pojedynczy wiersz, aby go zaznaczyć, używając kombinacji klawiszy Ctrl+kliknięcie, aby zaznaczyć wiele wierszy, lub klikając i przeciągając wskaźnik nad wieloma wierszami. Wybory w tabeli są odzwierciedlane w podsumowaniu kolumn i w widoku mapy, jeśli ma to zastosowanie.

Widok tabeli można usunąć lub ponownie dodać, klikając przycisk Ukryj tabelę lub Pokaż tabelę Ukryj tabelę.

Widok modelu

Model danych jest domyślnie widoczny w górnej połowie skoroszytu danych. Model danych rejestruje etapy procedury wykonywania zadań dotyczącej inżynierii danych, gdy każde narzędzie jest uruchamiane i można go użyć do edycji narzędzi w procedurze wykonywania zadań lub uruchomienia pełnej procedury wykonywania zadań w celu utworzenia wynikowego zestawu danych. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z modeli danych.

Widok modelu można usunąć lub ponownie dodać, klikając przycisk Ukryj model lub Pokaż model Ukryj model.

Widok mapy

Jeśli jeden lub większa liczba zestawów danych w skoroszycie danych zawiera pole lokalizacji, można zastąpić widok modelu mapą, klikając przycisk Przełącz na mapę Przełącz na mapę, a następnie przełączyć się z powrotem do modelu, klikając przycisk Przełącz na model Przełącz na model. Jeśli więcej niż jeden zestaw danych w skoroszycie danych ma pole lokalizacji, na mapie pojawi się ten zestaw danych, który jest aktywny w widoku tabeli. Jeśli aktywny zestaw danych zawiera więcej niż jedno pole lokalizacji, domyślnie wyświetlane jest pierwsze wymienione pole. Do innego pola lokalizacji można przejść, wybierając to pole w tabeli.

Wyboru na mapie można dokonać, klikając pojedynczy obiekt, aby go zaznaczyć, lub używając kombinacji klawiszy Ctrl+kliknięcie, aby zaznaczyć wiele obiektów. Wybory na mapie są odzwierciedlane w widoku tabeli i podsumowaniu kolumny, jeśli ma to zastosowanie.

Widok mapy można usunąć lub ponownie dodać, klikając przycisk Ukryj mapę lub Pokaż mapę Ukryj mapę.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: