Oblicz zmianę procentową

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Podczas wykonywania obliczeń zmiany procentowej obliczane są zmiany wartości liczbowych w czasie. Obliczanie zmiany procentowej jest formą normalizacji, co może być szczególnie przydatne podczas porównywania obszarów, które nie są jednolite pod względem wielkości lub populacji.

Notatka:

Zmianę procentową można także obliczyć przy użyciu tabeli danych.

Przykład

Analityk kryminalny bada wpływ stosowanej strategii ograniczania przestępczości w mieście. Za pomocą narzędzia Oblicz zmianę procentową można określić skuteczność strategii w różnych dzielnicach miasta przy użyciu wskaźnika przestępczości sprzed wprowadzenia programu oraz wskaźnika przestępczości po jego wdrożeniu.

Korzystanie z funkcji Oblicz zmianę procentową

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz zmianę procentową, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczona zmiana procentowa.
 2. Kliknij przycisk Działanie Działanie.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie Jak się zmieniła? na panelu Analizy.
  • Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę Znajdź odpowiedzi i pytanie Jak się zmieniła?
 4. Kliknij opcję Oblicz zmianę procentową.
 5. W polu Wybierz warstwę wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczona zmiana procentowa.
 6. W polu Wybierz pola liczbowe wybierz pola, które mają zostać użyte na potrzeby wartości początkowej i wartości końcowej. Muszą to być pola typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
 7. W polu Nazwa pola wynikowego, wprowadź nazwę nowego pola.
 8. Kliknij przycisk Uruchom.

Nowe pole wskaźnika/współczynnika zostanie dodane do wybranego zestawu danych.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz zmianę procentową można znaleźć za pomocą przycisku Działanie Działanie w obszarze Jak się zmieniła? na karcie Znajdź odpowiedzi. Warstwą wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Jako wartość początkową i wartość końcową należy wybrać dwa pola liczbowe. Pola liczbowe są używane w równaniu: (final_value-initial_value)/initial_value*100

Narzędzie Oblicz zmianę procentową umożliwia dodanie nowego pola wskaźnika/współczynnika do warstwy wejściowej. Aby uruchomić obliczenie, należy podać nazwę nowego pola.