Zarządzanie typami konektorów

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Aktualnie nie można dodawać konektorów w aplikacji Insights in ArcGIS Online.

Konektory baz danych umożliwiają użytkownikom aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop nawiązywanie bezpośredniego połączenia z bazami danych i korzystanie z tabel baz danych w aplikacji Insights. Za pomocą aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise administratorzy systemu ArcGIS mogą zarządzać typami konektorów w instytucji, w tym dodawać i usuwać typy konektorów. Aplikacja Insights desktop umożliwia indywidualnym użytkownikom zarządzanie własnymi typami konektorów.

Dodawanie typu konektora

Notatka:

Przed dodaniem konektora bazy danych wymagane pliki dostawcy muszą zostać zapisane w folderze skompresowanym. Więcej informacji znajduje się w sekcji Wymagane pliki dostawcy i Podręcznik konektorów aplikacji Insights.

Przed utworzeniem połączenia z typem bazy danych należy dodać konektor bazy danych.

Aby dodać typ konektora, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij kartę Typy konektorów.
  Notatka:

  W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise karta Typy konektorów jest dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

  Strona Typy konektorów zawiera sekcję o nazwie Zarządzanie typami konektorów z listą konektorów bazy danych, które zostały już dodane.

 3. W sekcji Zarządzanie typami konektorów kliknij opcję Dodaj typ konektora.

  Zostanie wyświetlone menu opcji bazy danych. Menu zawiera nazwy obsługiwanych baz danych i kategorię Inne.

  Notatka:

  Konektory bazy danych, które zostały już dodane w Twojej instytucji, nie są wyświetlane w menu.

 4. W menu wybierz konektor bazy danych.

  Podczas dodawania konektora bazy danych, który nie znajduje się na liście, wybierz kategorię Inne.

 5. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer i otwórz plik wymagany dla konektora bazy danych.
  • Przeciągnij do okna plik wymagany dla konektora bazy danych.

  Plik zostanie przesłany i zweryfikowany.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

  Konektor zostanie wyświetlony na liście konektorów bazy danych, które dodano w Twojej instytucji. Podczas dodawania bazy danych Oracle, Microsoft SQL Server i SAP HANA w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise konektory będą niedostępne na potrzeby tworzenia połączeń aż do momentu ponownego uruchomienia serwera ArcGIS Server.

 7. Podczas dodawania lub usuwania innych konektorów bazy danych wykonaj czynności dotyczące kolejnego konektora. W przeciwnym razie uruchom ponownie serwer ArcGIS Server, aby w razie potrzeby zakończyć proces.

Konektor bazy danych jest teraz dostępny w instytucji. Zanim uzyskasz dostęp do danych w swoich bazach danych przy użyciu aplikacji Insights, musisz utworzyć połączenie z bazą danych.

Usuwanie typu konektora

Istnieje możliwość usuwania konektorów bazy danych. W wyniku usunięcia staną się one niedostępne dla członków instytucji. Istniejące wcześniej połączenia z bazami danych korzystające z danego łącznika bazy danych nie będą już dostępne, a wszystkie dane pochodzące z połączeń, do których odnoszą się zeszyty robocze lub opublikowane raporty, zostaną uszkodzone.

Notatka:

W razie potrzeby konektor, który został wcześniej usunięty, może zostać ponownie dodany.

Aby usunąć typ konektora, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij kartę Typy konektorów.

  Strona Typy konektorów zawiera sekcję o nazwie Zarządzanie typami konektorów z listą konektorów bazy danych, które zostały dodane w Twojej instytucji.

 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie usuwanego konektora bazy danych.
 4. Kliknij przycisk Usuń Usuń.

  Konektor zostanie usunięty z listy konektorów bazy danych, które są dostępne w Twojej instytucji.

  Podczas usuwania bazy danych Oracle, Microsoft SQL Server i SAP HANA w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise konektory pozostaną na liście konektorów bazy danych, które są dostępne w Twojej organizacji, jednak będą wyświetlane jako niedostępne. Konektory nie zostaną w pełni usunięte aż do momentu ponownego uruchomienia serwera ArcGIS Server.

 5. Podczas dodawania lub usuwania innych konektorów bazy danych wykonaj czynności dotyczące kolejnego konektora.W przeciwnym razie uruchom ponownie serwer ArcGIS Server, aby w razie potrzeby zakończyć proces.

Konektor bazy danych został usunięty z organizacji.

Kolejne etapy

Gdy konektory bazy danych są już dostępne w Twojej instytucji, kolejnym etapem jest sprawdzenie uprawnień do bazy danych i utworzenie połączenia z bazą danych. Jeśli korzystasz z baz danych SQL Server, konieczne może okazać się włączenie uwierzytelniania systemu operacyjnego.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: