Obsługiwane przeglądarki

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise

Najlepszą wydajność aplikacji ArcGIS Insights można uzyskać, korzystając z najnowszej wersji przeglądarki. Aplikacja Insights obsługuje następujące przeglądarki internetowe:

  • Microsoft Edge*
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • macOS Safari

Przeglądarka Microsoft Edge Legacy nie jest już obsługiwana w aplikacji Insights. Najlepsze wyniki można uzyskać, korzystając z najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge.

Notatka:

Aplikacja Insights, oprócz obsługiwanych przeglądarek, obsługuje także przeglądarki iOS Safari (tylko tablety) do przeglądania zasobów.

Rozwiązywanie problemów

Dla kart zalecane jest włączenie przyspieszania sprzętowego, aby zostały poprawnie wyświetlone w przeglądarce. Jeśli karty nie są wyświetlane poprawnie (na przykład mapa bazowa i obiekty nie sięgają do dołu karty mapy), można sprawdzić, czy problem dotyczy przyspieszania sprzętowego. W tym celu należy włączyć opcję Zastąp listę renderowania programowego w menu opcji przeglądarki (na przykład chrome://flags). Jeśli włączenie opcji Zastąp listę renderowania programowego rozwiąże problemy z wyświetlaniem, wówczas w celu trwałego rozwiązania problemu należy zaktualizować system (włącznie ze sterownikami i sprzętem), aby był obsługiwany przez używaną przeglądarkę.

Dodatkowe zasoby