Zgodność map internetowych przeglądarki map Map Viewer

Do wyświetlania i tworzenia map oraz korzystania z nich usługa ArcGIS Online oferuje dwie przeglądarki map. Przeglądarkę map Map Viewer lub Map Viewer Classic można skonfigurować jako podstawową przeglądarkę map dla instytucji i poszczególnych członków.

Poniższy przewodnik zgodności i macierz funkcji przedstawiają w zarysie typowe procedury wykonywania zadań i narzędzia, które są dostępne w obydwu przeglądarkach map. W tej sekcji opisane jest oczekiwane działanie określonych funkcji w przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic.

Kompatybilność z nowymi wersjami i wsteczna

Aby tworzyć mapy internetowe gotowe do użycia w środowisku produkcyjnym, w których wykorzystywane są nowe funkcje, możesz otwierać mapy utworzone w przeglądarce mapę Map Viewer za pomocą przeglądarki map Map Viewer Classic i odwrotnie. Pozwala to tworzyć mapy w sposób elastyczny. Istnieją pewne różnice w funkcjonalności tych dwóch przeglądarek map i zalecane jest sprawdzenie, czy nowe funkcje, takie jak mapy kropkowe, można wyświetlać. Zarówno przeglądarka map Map Viewer Classic, jak i Map Viewer generują powiadomienia o takich sytuacjach. W większości przypadków nieobsługiwane zasoby nie są wyświetlane. Zaleca się, aby używać opcji Zapisz jako podczas zapisywania map internetowych, które zostały utworzone zarówno w przeglądarce map Map Viewer Classic, jak i Map Viewer. Aby uzyskać pomoc w określeniu, której przeglądarki map użyć, zapoznaj się z tą sekcją często zadawanych pytań. Bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji obsługiwanych w poszczególnych przeglądarkach map można znaleźć w macierzy zgodności, która znajduje się poniżej.

Legenda i macierz zgodności

Więcej informacji na temat zgodności konkretnych procedur wykonywania zadań i ich oczekiwanego działania zawierają poniższa legenda oraz macierz.

StatusDefinicja

Pełna obsługa

Dostępne są wszystkie funkcje w tym zapisywanie, tworzenie i modyfikowanie.

Przykład: w przeglądarce map Map Viewer obsługiwane jest dodawanie i symbolizowanie warstw obiektowych.

Brak obsługi

Funkcja nie jest obsługiwana w podanej przeglądarce map. Nie ma obsługi tworzenia i nie można wyświetlać funkcji zapisanych na mapie internetowej.

Przykład: powiązane rekordy można wyświetlać i konfigurować tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic; nie można ich jeszcze wyświetlać ani konfigurować w przeglądarce map Map Viewer.

Obsługa częściowa: ograniczone możliwości tworzenia map

Warstwy podanego typu są obsługiwane częściowo. Możliwe jest dodawanie warstw do mapy, jeśli zostały utworzone w przeglądarce map Map Viewer Classic, a także modyfikowanie podstawowych właściwości, takich jak przezroczystość, zakres skali oraz kolejność w przeglądarce map Map Viewer. Nie można jednak zmienić stylu warstwy, modyfikować okien podręcznych ani konfigurować innych właściwości tych typów warstw.

Przykład: w przeglądarce map Map Viewer można otworzyć mapę utworzoną w przeglądarce map Map Viewer Classic, która zawiera strumieniową warstwę obiektową. Następnie można zmodyfikować przezroczystość i inne podstawowe właściwości warstwy w przeglądarce map Map Viewer, ale inne opcje konfiguracyjne, takie jak konfiguracja okien podręcznych oraz styl, są dostępne jedynie w przeglądarce map Map Viewer Classic.

KategoriaFunkcjonalnośćMap Viewer ClassicMap Viewer

Typowe procedury wykonywania zadań

Drukowanie

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Tabele autonomiczne

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Dodawanie warstwy z pliku

Pełna obsługa

Brak obsługi

Analiza

Pełna obsługa

Brak obsługi

Zakładki

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Notatki na mapie

Pełna obsługa

Brak obsługi. Notatki mapy są zastępowane warstwami szkicu w przeglądarce map Map Viewer.

Dodawanie warstwy z użyciem adresu URL

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Obsługa tworzenia warstw dla wszystkich typów warstw*

Pełna obsługa

Obsługa częściowa: szczegóły poniżej*

Udostępnianie z mapy

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Edycja

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Zmierz

Pełna obsługa

Pełna obsługa

*Typy warstw (obsługiwane obecnie przez przeglądarkę map Map Viewer Classic)

Warstwy obiektowe (hostowane warstwy obiektowe, hostowane warstwy obiektowe OGC, widoki hostowanych warstw obiektowych oraz usługi serwera ArcGIS Server)

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Warstwy rastrowe mapy

Pełna obsługa

Pełna obsługa

OGC WMTS, WMS

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Warstwy zobrazowań

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Warstwy kafli

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Warstwy kafli wektorowych

Pełna obsługa

Obsługa częściowa: ograniczone możliwości tworzenia map

OGC WFS

Pełna obsługa

Pełna obsługa (w przypadku warstw WFS 2.0, które obsługują dane wynikowe GeoJSON)

Warstwy tabelaryczne

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Zbiory obiektów

Pełna obsługa

Obsługa częściowa: ograniczone możliwości tworzenia map

Przesyłane strumieniowo warstwy obiektowej

Pełna obsługa

Obsługa częściowa: ograniczone możliwości tworzenia map

Funkcje tworzenia map

Tworzenie map skupień

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Inteligentne tworzenie map: mapa kropkowa

Brak obsługi

Pełna obsługa

Okna podręczne: powiązane rekordy

Pełna obsługa

Brak obsługi

Inteligentne tworzenie map: inne

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Mapy obsługujące kondygnacje

Brak obsługi

Pełna obsługa

Symbole punktowe

Pełna obsługa

Pełna obsługa (wybrane galerie)

Interwał odświeżania

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Etykiety zawierające wyrażenia w języku Arcade

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Konfigurowanie diagramów w oknach podręcznych

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Przełączanie między mapami bazowymi w różnych układach współrzędnych za pomocą galerii map bazowych

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Animacja czasu

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Animacja wymiaru

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Zmiana kolejności warstw (niezależnie od typu warstwy)

Brak obsługi

Pełna obsługa

Filtrowanie

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Interaktywne filtrowanie wartości / monitowanie o wartości

Pełna obsługa

Brak obsługi

Tworzenie okien podręcznych z użyciem języka Arcade

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Klastrowanie

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Arcade: Wizualizacje

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Inne

Tworzenie i modyfikowanie szablonów obiektów

Pełna obsługa

Brak obsługi. Obsługa zostanie dodana do stron elementów w kolejnej aktualizacji.

Zlokalizowane we wszystkich obsługiwanych językach

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Wartości domyślne instytucji i użytkowników

Pełna obsługa

Pełna obsługa

Przeglądarka: Microsoft Edge

Pełna obsługa

Notatka:
Brak obsługi przeglądarki Edge Legacy.

Pełna obsługa

Notatka:
Brak obsługi przeglądarki Edge Legacy.

Konstrukcja opracowana z myślą o urządzeniach mobilnych

Pełna obsługa

Pełna obsługa