Najważniejsze wskazówki dla twórców map

Usługa ArcGIS Online zapewnia zasoby potrzebne do prostego i szybkiego udostępniania informacji przestrzennych całemu światu za pośrednictwem interaktywnych map internetowych. Udostępnienie mapy internetowej pozwala na graficzną komunikację z każdym, kto ma przeglądarkę internetową, urządzenie przenośne lub przeglądarkę na komputerze stacjonarnym.

Będąc osobą tworzącą mapy, chcesz skutecznie przekazywać swoje komunikaty i sprostać oczekiwaniom osób i aplikacji, które będą korzystać z tych map. W tym celu musisz wybrać warstwy najlepiej zaspokajające Twoje potrzeby oraz potrzeby osób, którym udostępniasz swoją mapę. Aby lepiej przedstawić pomysły na mapie, może być potrzebna również zmiana właściwości warstwy.

Wybierz typ warstwy, który zapewnia funkcjonalność i spełnia warunki dotyczące wydajności. Temat Dokonaj optymalizacji mapy cieszącej się dużym zainteresowaniem wyjaśnia, które konfiguracje i typy warstw mogą poprawić czasy reakcji mapy.

Podejmij następnie decyzję, czy chcesz zmienić styl lub inne właściwości warstw uwzględnionych na mapie. Temat Zastosuj różne konfiguracje względem warstwy wyjaśnia, kiedy może być potrzebne zapisanie kopii warstwy, co pozwala zastosować własne ustawienia bez zmiany czy duplikowania danych bazowych. Temat Zastosuj własny styl względem warstwy kafli wektorowych wyjaśnia, kiedy zmienić styl mapy i kiedy trzeba skopiować warstwę, aby utworzyć oddzielny plik stylu.

Dokonaj optymalizacji mapy cieszącej się dużym zainteresowaniem

Jeśli Twoja mapa zostanie zauważona w mediach społecznościowych i będzie wyświetlana przez tysiące lub miliony użytkowników jednocześnie, powinna się ona możliwie najszybciej wczytywać. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi optymalizacji warstw na mapie, aby skrócić czas potrzebny do wczytania mapy w okresie wzmożonego zainteresowania.

  • Jeśli dane obejmują więcej niż 4000 obiektów punktowych albo 2000 obiektów liniowych lub poligonowych bądź rozmiar danych przekracza 10 MB, opublikuj je jako hostowaną warstwę obiektową i upewnij się, że edytowanie jest wyłączone. Gdy edycja jest włączona, przeglądarka obsługuje większą liczbę wyświetleń, aby dodać pełną geometrię hostowanej warstwy obiektowej, co sprawia, że warstwa ta jest wolniej wyświetlana. Jeśli pojawi się konieczność edycji danych, utwórz widok hostowanej warstwy obiektowej. Ten widok będzie przeznaczony tylko do odczytu, a możliwości jego edycji zostaną wyłączone, podczas gdy podstawowa warstwa obiektowa zostanie udostępniona innym użytkownikom, którzy będą ją edytować.
  • Usuń wszystkie filtry znajdujące się na hostowanych warstwach obiektowych. Ważne jest, aby zarządzać jedynie podzbiorem obiektów w formie pojedynczej warstwy, należy też publikować każdy odfiltrowany zestaw danych w formie osobnej, pojedynczej warstwy.
  • Jeśli dane w dostępnej publicznie hostowanej warstwie obiektowej nie są często aktualizowane i nie włączono w niej edytowania ani synchronizacji, w celu zwiększenia wydajności można dostosować ustawienia pamięci podręcznej tej warstwy.

Zastosuj różne konfiguracje względem warstwy

Właściciele warstw definiują właściwości zapisane z warstwą, takie jak tytuł, zakres widoczności czy styl. Po znalezieniu typu warstwy, który zawiera potrzebne dane i dodaniu go do mapy możesz zastosować własne konfiguracje względem tej warstwy, aby dostosować ją do danych przedstawianych na mapie. Wiele z tych właściwości możesz zmienić bezpośrednio na mapie, ale co w sytuacji, gdy chcesz użyć tej samej warstwy na swojej mapie, jednak z zastosowanymi innymi stylami lub filtrami? W takich sytuacjach utwórz kopię warstwy na mapie i zmień ustawienia dla każdej kopii.

Na przykład potrzebujesz mapy do przedstawienia firm w obszarze centrum. Masz jedną hostowaną warstwę obiektową, która zawiera lokalizacje firm, nazwy, typy i informacje dotyczące najmu oraz zezwoleń na prowadzenie działalności. Chcesz wyświetlić różne warstwy, które reprezentują obszar centrum dla różnych odstępów czasu. Zmień styl warstwy obiektowej, aby użyć różnych symboli dla różnych typów firm. Następnie utwórz i zapisz trzy kopie warstwy, po jednej na każdy z następujących odstępów czasu i nazwij kopie odpowiednio: firmy od 1900 do 1939, firmy od 1940 do 1989 oraz firmy od 1990 do teraz. Zastosuj filtr względem każdej zapisanej kopii, aby przedstawić informacje o firmach dla tych odstępów czasu. Teraz na mapie istnieją trzy różne reprezentacje tej samej warstwy.

Po skopiowaniu większości typów warstw kopia nadal odwołuje się do danych w warstwie oryginalnej. Więcej informacji o tym, kiedy wystarczy samo skopiowanie, a kiedy należy zapisać kopię, zawiera temat Kopiowanie i zapisywanie warstw.

Zastosuj własny styl względem hostowanej warstwy kafli wektorowych

Przeglądarka Map Viewer Classic (wcześniej Map Viewer) umożliwia zmianę stylu warstwy kafli wektorowych na mapach. Działanie to jest podobne do zmiany stylu warstwy obiektowej na mapie, ponieważ styl jest stosowany tylko na tej konkretnej mapie.

Aby ten sam styl był dostępny na innych mapach bez konieczności jego ponownego definiowania na każdej mapie, zapisz kopię warstwy, pobierz plik stylu warstwy ze strony elementu warstwy, zmień styl i zaktualizuj swoją kopię hostowanej warstwy kafli wektorowych do użycia nowego stylu.

Zapoznaj się z tematem Aktualizuj styl warstwy kafli wektorowych, który zawiera instrukcje dotyczące zmiany stylów w aplikacji Map Viewer Classic oraz łącza do instrukcji modyfikowania pliku stylu.

Podobnie jak w przypadku kopii tworzonych w celu zastosowania różnych konfiguracji zapisana kopia hostowanej warstwy kafli wektorowych nadal odwołuje się do oryginalnych kafli wektorowych. Jeśli właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych usunie warstwę lub przestanie ją udostępniać, nie będziesz mieć już dostępu do tych danych. Podobnie będzie w sytuacji, gdy właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych zastąpi zawartość warstwy warstwą, która nie zawiera nowego stylu, styl zdefiniowany na Twojej kopii może przestać działać.