Skip To Content

Tworzenie aplikacji ze scen

Ze sceny można utworzyć aplikację internetową przy użyciu szablonu lub aplikacji Web AppBuilder. Poszczególne szablony i aplikacja Web AppBuilder oferują różne funkcjonalności, takie jak kompozycje i schematy kolorów, narzędzia, kanały mediów społecznościowych itd. Należy rozpocząć z poziomu przeglądarki scen Scene Viewer, strony zasobów lub strony elementu. Wybierz szablon lub aplikację Web AppBuilder, skonfiguruj komponenty i opublikuj aplikację. Inną możliwością jest pobranie szablonu i wdrożenie go na serwerze internetowym własnej instytucji.

Aplikacja Web AppBuilder wymaga konta instytucji.

Opublikowana aplikacja internetowa jest oparta na scenie utworzonej za pomocą przeglądarki scen Scene Viewer lub aplikacji ArcGIS Pro. Wszelkie zmiany sceny dokonane przez autora, obejmujące jej zasięg, warstwy, opis itd., znajdują swoje odzwierciedlenie w aplikacji internetowej. Jeśli status sceny, która była dostępna dla wszystkich w instytucji, zostanie zmieniony na prywatny (lub zostanie ona usunięta), scena nie będzie już wyświetlana w aplikacji.

Wskazówka:

Jeśli chcesz publicznie udostępnić mapę z zawartością posiadacza subskrypcji, możesz skonfigurować aplikację w taki sposób, aby dostęp do jej zawartości był możliwy przez Twoją subskrypcję w instytucji. Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów. Jest to ustawienie opcjonalne wbudowane w szablony.

Tworzenie aplikacji z poziomu przeglądarki scen Scene Viewer

Aby utworzyć aplikację z poziomu przeglądarki scen Scene Viewer, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem posiadającym uprawnienia do tworzenia i udostępniania zasobów.
 2. W przeglądarce scen Scene Viewer otwórz zapisaną scenę i kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij. Aplikacje można tworzyć wyłącznie za pomocą udostępnionych scen.
 3. Kliknij Utwórz aplikację internetową.

  Zostanie otwarte okno podręczne Utwórz aplikację internetową z dwiema kartami: Szablony i Web AppBuilder.

 4. Aby użyć karty Szablony, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz działanie aplikacji.
  2. Kliknij miniaturę szablonu, aby wyświetlić jego opis i uzyskać dostęp do przycisku Utwórz aplikację internetową.
  3. Kliknij przycisk Utwórz aplikację internetową, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji.
  4. Wpisz tytuł, znaczniki i opis oraz wybierz folder, w którym aplikacja ma zostać zapisana.
  5. Kliknij przycisk Gotowe i kontynuuj tworzenie aplikacji.
  6. Zmodyfikuj dowolne konfigurowalne komponenty aplikacji, takie jak motyw, widżety oraz inne elementy.
  7. Po zakończeniu konfiguracji aplikacji kliknij przycisk Zapisz.
 5. Aby użyć aplikacji Web AppBuilder, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij kartę Web AppBuilder.
   Notatka:

   Aplikacja Web AppBuilder wymaga konta instytucji. Karta nie będzie widoczna w przypadku zalogowania się za pomocą konta publicznego.

  2. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby otworzyć i skonfigurować aplikację w Web AppBuilder.

Tworzenie aplikacji na stronie zasobów

Aby utworzyć aplikację na stronie zasobów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem posiadającym uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Utwórz, a następnie umieść wskaźnik myszy nad pozycją Aplikacja.
 3. Aby użyć aplikacji konfigurowalnej, kliknij opcję Użyj szablonu i wykonaj poniższą procedurę:
  1. Wybierz filtr Wyświetl scenę (3D), aby zobaczyć aplikacje konfigurowalne, które używają scen.

   Domyślnie wszystkie aplikacje są wyświetlane, ale można użyć filtrów w panelu, aby zawęzić wyszukiwanie.

  2. Kliknij miniaturę, aby wyświetlić opis aplikacji i uzyskać dostęp do przycisku Utwórz aplikację internetową.
  3. Kliknij przycisk Utwórz aplikację internetową, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji.
  4. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
  5. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
  6. Opcjonalnie można wybrać w zakładce Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
  7. Aby opublikować aplikację, kliknij przycisk Gotowe.

   Aplikacja użytkownika zostaje opublikowana w usłudze ArcGIS Online, a nieudostępniony element zostaje dodany do menu Moje zasoby. (Aby inni użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, należy ją udostępnić).

  8. Wybierz scenę do użycia w aplikacji i kliknij przycisk Wybierz.
  9. Dokonaj zmian dowolnych konfigurowalnych komponentów aplikacji, takich jak motyw, widżety oraz inne elementy.
   Notatka:

   W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do obsługiwanych konfigurowalnych aplikacji internetowych tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz konfigurowalną aplikację, która obsługuje ustawienia opcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

  10. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz, a po zakończeniu konfigurowania aplikacji kliknij przycisk Zamknij.
 4. Aby użyć aplikacji Web AppBuilder, kliknij przycisk Za pomocą aplikacji Web AppBuilder i wykonaj następujące czynności:
  Notatka:

  Aplikacja Web AppBuilder wymaga posiadania konta instytucji.

  1. Wybierz opcję 3D.
  2. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
  3. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
  4. Opcjonalnie można wybrać w zakładce Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
  5. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć aplikację Web AppBuilder i kontynuować tworzenie aplikacji.

Tworzenie aplikacji na stronie elementu

Aby utworzyć aplikację na stronie elementu sceny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem posiadającym uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów otwórz stronę elementu sceny internetowej, której chcesz użyć do utworzenia aplikacji.
 3. Aby utworzyć aplikację konfigurowalną, kliknij opcję Utwórz aplikację > Użyj szablonu i wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz konfigurowalną aplikację
  2. Kliknij miniaturę, aby wyświetlić opis aplikacji i uzyskać dostęp do przycisku Utwórz aplikację.
  3. Kliknij przycisk Utwórz aplikację, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji.
  4. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
  5. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
  6. Opcjonalnie można wybrać w zakładce Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
  7. Aby opublikować aplikację, kliknij przycisk Gotowe.

   Aplikacja użytkownika zostaje opublikowana w usłudze ArcGIS Online, a nieudostępniony element zostaje dodany do menu Moje zasoby. (Aby inni użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, należy ją udostępnić).

  8. Dokonaj zmian dowolnych konfigurowalnych komponentów aplikacji, takich jak motyw, widżety oraz inne elementy.
   Notatka:

   W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do obsługiwanych konfigurowalnych aplikacji internetowych tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz konfigurowalną aplikację, która obsługuje ustawienia opcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

  9. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz, a po zakończeniu konfigurowania aplikacji kliknij przycisk Zamknij.
 4. Aby użyć aplikacji Web AppBuilder, kliknij przycisk Utwórz aplikację > Za pomocą aplikacji Web AppBuilder i wykonaj następujące czynności:
  Notatka:

  Aplikacja Web AppBuilder wymaga posiadania konta instytucji.

  1. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
  2. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
  3. Opcjonalnie można wybrać w zakładce Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
  4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć aplikację Web AppBuilder i kontynuować tworzenie aplikacji.